BMC

Business Model Canvas (BMC) on strateginen johdon väline, jolla luodaan uusia tai kehitetään jo olemassa olevia liiketoimintamalleja. Tyypillisesti taulukkomuotoon tehty malli käsittää yrityksen liikeidean ja vahvuudet, arvolupaukset, infrastruktuurin, asiakkaat ja talouden. Taulukon avulla yritys kykenee helposti jäsentämään toimintonsa potentiaalisen kaupanteon ja toteuttamiskelpoisuuden. BMC koostuu yrityksen toimintojen ja sen avaintuotteiden ja -palveluiden suunnittelusta ja käsittää sen rahavirrat ja kanavat, sekä yhteistyökumppanit. BMC konseptia voidaan käyttää monella tapaa ja sen avulla yrityksen toimintoja on helppo tarkastella ja vertailla. Business Model Canvas:in yhteinen kieli mahdollistaa yritysten vertailun, helpon kuvauksen yrityksen toiminnoista sekä uusien mallien luomisen.

Voidakseen menestyä markkinoilla, on tärkeää, että yrityksellä on selkeä kuva siitä, ketä kohderyhmään kuuluu ja millaiselta yritys haluaa asiakkaiden silmissä näyttää. Heti kohta sen jälkeen, kun sijoitusyhtiö oli ostanut yrityksen vuonna 2014, alkoivat analyytyikot tehdä työtä. Ja noin vuosi sitten lanseerattiin työpaikallani GT:lla uusi brändistrategia. Pieni musta kirjanen on nimeltään Brand Bible. Kirja sisältää näitä samoja asioita mitä BMC -taulukko esittää.

Brand biblessa on neljä otsikkoa. Ensimmäisessä otsikossa on kuvattu yrityksen perusta joka pitää sisällään perinnön, kohderyhmän ja segmentoinnin. Toisena otsikkona on tuotemerkin perusta, joka esittelee yrityksen avaintekijät sekä tuotemerkkilupauksen. Kolmantena tarjonta. Mitä olemme ja mitä meidän tulee olla. Mitä tarjoamme asiakkaille ja millasia myymälöidemme tulee olla. Palvelu ja viestintä ovat esitelty myös tarjontana. Työtapa on neljäntenä asiana brand biblessa.  Työtavoissa on esitelty organisaatio sen arvoketju ja tuotanto. Brand biblen sisältöä on mietitty tarkkaan ja pitkään. BMC on arvokas työväline liiketoimintamallin luomiseen ja kehittämiseen.

Näin aikuisopiskelijana ja vuosien työkokemuksen jälkeen on mahtavaa kokea Ahaa-elämys ja huomata olleensa tekemissä kyseisten asioiden kanssa, vaikka niiden alkuperää ei tunnekkaan. Asiat saavat merkityksen ja ymmärtää miksi asiat on tehty juuri niin kuin ne on tehty.

P.K.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s