Markkinointi lyhyesti (osa 1)

Markkinointi on tärkeä menestyksentekijä, koska sen avulla kuluttaja saavat tietää yrtiyksen tuotteista ja palveluista. Markkinoinnin keskeinen asia on asiakassuhde. Asiakkaiden lisäksi on pidettävä verkosto yllä kumppaneihin. Yhteistyökumppanit voivat olla olennainen kilpailuetu. Lisätietoa verkostoitumisen merkityksestä: Kaikessa ei voi olla paras, joten verkostoidu!

Markkinointi ei ole pelkästään markkinointiosaston tehtävä vaan koko organisaatio on vastuussa siitä. Johdon tehtävä on luoda yrityksessä pohja markkinointiajattelulle ja saada se toimimaan jokaisen työntekijän arjessa.

Ennakointi, trendejen seuraaminen ja niiden analysointi ovat olennaisia tehtäviä markkinoinnissa. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja sen mukaan markkinointi. Yritysten on muistettava myös vastuullisuus, eli esim. säännösten ja lakejen noudattaminen.

Markkinoinnin tehtävät ovat kysynnän selvittäminen, kysynnän luominen, kysynnän tyydyttäminen ja kysynnän säätely myös muuhun tarjontaan. Markkinoinnin mittarina toimii asiakastyytyväisyys: Tyytyväinen asiakas tulee todennäköisesti uudestaan. Tavoitteena ovat parhaan arvon tuottaminen asiakkaille ja pitkäaikaisen asiakassuhteen luominen.

Asiakkaan kokema arvo tai hyöty on aina henkilökohtainen. Markkinoijat valitsevat yrtykselle sopivan arvoaseman: enemmän kalliimmalla, enemmän samalla rahalla, samaa halvemmalla, vähemmän paljon halvemmalla, enemmän halvemmalla. Arvoasemaa kannattaa suunnitella jo yritystä perustaessa, jotta sitä pystyy hyödyntämään markkinoinnissa.

Markkinointitoimenpiteet suunnitellaan kerrallaan vuodeksi ja toimeenpiteistä laaditaan kirjallinen markkinointisuunnitelma. Markkinointisuunnitelmaa varten tehdään tutkimuksia ja erilaisia analyysejä. Näillä koitetaan löytää uusia markkinointimahdollisuuksia ja nykyisten toimepiteiden vaikutukset. Markkinointisuunnitelmassa määritellään tavoitteet, joiden kuuluvat olla mahdollisimman konkreettiset. Strategia kertoo miten tavotteisiin päästään.

Ympäristökin muuttuu koko ajan ja yritysten on seurattava trendejä ja kerättävä tietoa, jotta markkinointi pysyy ajan tasalla. Markkinointiympäristöä voi tutkia itse tai ulkoistaa se markkinointitutkimuslaitokselle. Markkinoinnissa on sisäisen ja ulkoisen ympäristön lisäksi mikro- ja makroympäristö. Makroympäristö on maailmanlaajuinen ja yritys ei voi vaikuttaa suoraan sen kehitykseen. Mikroympäristö on yrityksen lähellä olevat vaikuttajat.

Sieppaa

Jatka lukemista Markkinointi lyhyesti (osa 2)

Kaisa

Lähde: Bergström, S., Leppänen, A. 2015. Yrityksen asiakasmarkkinointi. 16. painos. Helsinki: Edita Publishing Oy.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s