Markkinointi lyhyesti (osa 2)

Yksi yrtiys ei pysty tyydyttää kaikkia kuluttajia ja siksi segmentoidaan. Yrityksen on etsittävä heille sopivat asiakasryhmät ja keskityttävä niihin. Kohdennetun markkinoinnin ensimmäinen askel on kilpailijoiden tuntemus. Sen jälkeen voidaan rakentaa eri asiakasryhmille sopivaa markkinointisuunnitelmaa. Segmentit eivät ole kiveen lyöty, vaan ne voivat muuttua. Segmentoidin lisäksi asiakastuntemus ja ostokäyttäytyminen ovat keskeisiä asioita markkinoinnissa. Yrityksen on tunnettava läpikotaisin kuluttajaa, jolle hän on myymässä tuotetta.Sieppaa

 

 

 

 

Hyvän asiakasmarkkinoinnin perusta on markkinointimix, joka perustuu esimerkiksi 5P-malliin: Price, Product, Place, Promotion, Personnel/Peple. 5P-mallin avulla tiedostetaan tärkeimmät keinot kilpailun voittamiseen. Tärkeimpiä kilpailuetuja ovat henkilöstö ja asiakaspalvelu. Lisätietoa myös artikkelista Asiakaskokemus ja työilmapiiri.

Markkinointiviestinnässä pitäisi löytää vastaukset seuraaviin kysymyksiin: Mikä on kohderyhmä? Mikä on tavoite viestinnällä? Miten viestiminen tapahtuu?

Yksi tunnettu tavoiteasettelumalli markkinointiviestinnässä on AIDASS (Attention, Interest, Desire, Action, Satisfaction, Service). Kullekkin tasolle asetetaan tavoitteet ja mietitään miten ne saavutetaan.

Eri kohderyhmät tavoitetaan eri tavalla ja siksi oikean viestintäkeinon valinta on olennaista. Markkinointiviestinnässä ei ole oikeaa tai väärää. Erottautuminen on hyvästä, joten kannattaa olla rohkea ja luova. Esimerkki tästä on Jounin Kauppa.

Markkinointiviestinnällä on hyvä määritellä strategia. On kaksi strategiasuuntaa: Työntöstrategia tai vetostrategia. Työntöstrategia markkinointiviestintä kohdistetaan esimerkiksi tukkukaupoille ja jälleenmyyjille. Nämä taas markkinoivat tuotetta eteen päin kunnes se kohtaa lopulliset kuluttajat. Vetostrategiassa koitetaan tavoittaa suoraan kuluttajat. Vetostrategiaa käytetään sähköisissä medioista johuten yhä enemmän. Sosiaaliset mediat ovat nykypäivää ja erittäin suosittuja. Valitettavasti uusia viestintävälineitä- ja tapoja tulee jatkuvasti lisää ja suosikit vaihtuvat nopeasti. Tärkeä on, että kaikki viestintätavat tukevat ja täydentävät toisiaan.

Oletko ikinä miettinyt missä oma työpaikkasti kaikkialla mainostaa? Mitä kohderyhmiä he koittavat tavoittaa? Minkälaisen kuvan yrityksesta sää heidän mainonnan ansiosta?

Kaisa

Lähde: Bergström, S., Leppänen, A. 2015. Yrityksen asiakasmarkkinointi. 16. painos. Helsinki: Edita Publishing Oy.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s