Kriisiviestintä

Kriisiviestintä on tärkeä osa yrityksen viestintää Kriisiviestinnän avulla tiedetään miten toimia yllättävissä tilanteissa. Hyvän kriisiviestinnän perusta ovat käytännön harjoitukset. Kriisi on harvinainen poikkeustila. On tärkeää harjoitella erilaisia kriisitilanteita, jotta tiedetään miten toimia oikean kriisin sattuessa. Kriisejä on monenlaisia. Esimerkkejä kriiseistä ovat pommiuhka, tulipalo tai lakko.

Omassa työpaikassani on turvallisuuskansio, jota kaikkien työntekijöiden täytyy lukea. Kansio on aina ulottuvilla, jotta pystyy päivittää muistinsa. Kansiossa on lueteltu meidän toimialan tyypillisiä kriisitilanteita, miten täytyy toimia ja keneen täytyy ottaa yhteyttä. Eri tilanteissa voi olla eri henkilö vastuussa ja on olennaista tietää kriisiryhmän jäsenet. Kansiossa on myös lueteltu ketkä työntekijät ovat osallistuneet mihinkin koulutukseen. Työpaikallani järjestetään vähintään kerran vuodessa jonkinlainen harjoitus liittyen kriisitilanteisiin. Olen itse ollut mukana paloturvallisuusharjoituksissa ja poliisien järjestämässä koulutuksessa, joka liitty uhkatilanteisiin ja ei-toivottuihin asiakkaisiin. Mikään kriisitilanne ei ole samanlainen, mutta harjoituksien ansiosta tietää mitä täytyy tehdä kriisin sattuessa ja on itsevarmempi. Harjoitus tekee mestarin. On mahdotonta muistaa kaikki asiat ulkoa, mutta on tärkeä tietää mistä tiedon löytää.

Kaisa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s