Digitalisaation haasteena ajan puute

Arjen aherruksessa ei huomaa (tai ehdi) sitä kuinka tärkeää olisi pysyä muutoksessa mukana. Digitalisaatio on mahdollistanut kaupankäynnin verkossa ulkomaita myöden. Monet pienet kaupat ovat joutuneet sulkemaan ovensa, koska kuluttaminen on siirtynyt verkkoon. Eikä pelkästeen kuluttaminen vaan myös palvelut on siirtynyt verkkoon. Nykyajan ihminen ei jaksa odottaa vastausta vaan haluaa sen heti. Siitä syystä chat-palvelu on tullut käyttöön. Mobiililaitteella tehdään nykyään kaikkea. Luetaan aamun lehti, ostetaan ruokaa ja varataan aikoja. Enää ei riitä kivijalka tai toimipiste. Yrityksellä on oltava toimiva digitaalinenpalvelu. Yrittäjien tietoisuus digitalisaation mahdollisuuksista on parantunut viime vuosina.

Soneran teettämän yrittäjäkyselyn mukaan pienyrittäjien suurin haaste digitalisaatiossa on ajan puute. Toiseksi isoimpana haasteena koetaan rahan puute. Muiksi ongelmakohdiksi nousivat työvoiman saatavuus, henkilökunnan osaaminen ja digitalisaatiopalveluiden yhteensopivuus. Digitaalisuuden merkityksellisyys korostui nuorten yritysten vastauksissa enemmän kuin jo vakiintuneissa yrityksissä.  Myös yrittäjän ikä vaikutti siihen, kuinka merkityksellisenä digitaalisuutta pidetään. Alle 45-vuotias yrittäjä piti digitaalisuutta tärkeämpänä kuin yli 65-vuotias yrittäjä. Yrittäjät jotka pitivät digitalisaatiossa onnistumista erittäin tärkeänä, on ottanut käyttöönsä uusia tietojärjestelmiä pilvipalveluina, kehittänyt uusia tuotteita tai palveluita sekä ottanut käyttöön mobiilipalveluita. Näistä yrittäjistä lähes puolet oli siirtänyt myyntiä ja asiakaspalvelua verkkoon.

Pysyäkseen mukana kilpailussa on pysyttävä mukana kehityksessä. Digiaika on tullut jäädäkseen ja siihen on panostettava oli aikaa tai ei. Näin ajattelisin kuluttajan näkökulmasta.

Kysely on suoritettu marraskuussa 2016 ja siihen on osallistunut 1073 yrittäjää eri toimialoilta ympäri Suomea. Vastaajat työskentelivät omistamissaan yrityksissä ja toimivat päättävässä asemassa tai osallistuivat yrityksen päätöksentekoon.

P.K.

 

https://www.yrittajat.fi/uutiset/547172-pienyrittaja-tietoinen-digitalisaatiosta-aika-ei-silti-tahdo-riittaa-siihen

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s