Digitalisaation merkittävin hyöty on markkinoinnin kohdentamisessa

 

Tilastot puhuvat puolestaan. Digitalisaation merkittävin hyöty on markkinoinnin kohdentamisessa. Digitalisaation kasvaessa verkon mahdollisuudet ovat lujittaa asiakassuhteita, aktivoida asiakkaita ja saada asiakkaat osallistumaan. Digitaalisen markkinoinnin muotoja ovat verkkosivut, verkkomainonta, sähköpostimarkkinointi ja mobiilimarkkinointi. Digitalisaation avulla pystytään kohdentamaan markkinointia suoraan potentiaaliselle ja jo olemassa olevalle asiakkaalle. Tarvitaan mittareita jotka kertovat miten ihmiset käyttäytyvät eri kanavissa, ostoprosessien eri vaiheissa ja millaisia verkossa liikkuvat ihmiset ovat. Digitalisaatiota pitkälle hyödyntäneet yritykset pysyvät kohdentamaan markkinointinsa mittareiden avulla tarkasti ajoitettuun ajankohtaan.

Asiakkaille tarjotaan nykyisin tarjousten lisäksi paljon informaatiota kuten käyttöopastusta, huoltomuistutuksia, viihdettä sekä tietoa uutuus tuotteista, palveluista ja tapahtumista. Asiakkaalle luodaan näin lisäarvoa. Tavoitteellisella, säännöllisellä, oikea-aikaisella ja riittävän usein tehdyllä markkinoinnilla on myönteinen merkitys asiakassuhteeseen. Digitaalisuus on myös kustannustehokasta ja asiakkaisiin voidaan olla yhteydessä printtimainontaa useammin, koska se on edullisempaa ja huomattavasti nopeampaa. Onkohan digitaalisuus tullut jäädäkseen vai kasvaako printtimedian suosio vielä uudestaan? Kyllästyykö ihmiset digimarkkinoinnin tulvaan, kun sähköpostilaatikko on aina täynnä ja some täyttyy tarjouksista?

Kirjallisuus:

Merisavo, M., Vesanen, J,. Raulas, M. & Virtanen, V. 2006. Digitaalinen markkinointi. Jyväskylä. Talentum Media Oy.

P.K.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s