Tarina ruokkii tunteita

Ilmiö perustuu tarinaan, joka leviää ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Voisi kuvitella, että pöhinä sosiaalisessa mediassa riittäisi ilmiöksi, mutta ei. Kun puhutaan ilmiöstä, ihmisten toiminta liittyy samaan aiheeseen ja toiminnan taustalla on jokin yhteinen syy. Ilmiön tarina liittää ihmisten sosiaalisen toiminnan yhteen. Ilmiön tunnusmerkki on tarina, joka synnyttää sen tunteen, keskustelun ja toiminnan. Mitä enemmän tarina herättää tunteita, sitä mieluummin ihmiset sitä jakavat. Tarinan tehtävä on herättää ja ruokkia tunteita. Pelkkä tunteiden herättäminen ei riitä, jotta ihmiset alkavat levittä tarinaa on tarinan tarjottava jokin ratkaisu heidän tarpeisiinsa.

Ilmiön kaava on looginen. Kun ajatus on syttynyt, aletaan etsimään oikeaa kohderyhmää. Ympäristöä on seurattava ja osallistuttava keskusteluun sosiaalisessa mediassa.  Sosiaalisen median avulla päästään aktivoitumaan ja kertomaan tarinaa ja luomaan houkuttelevia lupauksia, tarinoimaan intohimo. Näiden avulla löydetään mahdolliset tuotteen ja palvelun käyttäjät, sytytetään innostujat.  Innostujat saattavat löytyä blogeista, asiakas- tai opiskelijaryhmistä, joissa ihmiset seuraavat tiettyä teemaa tai aihealuetta. Ryhmissä voi keskustella palvelun tai tuotteen mahdollisesta tarpeesta. Näissä kanavissa ihmiset ovat jakautuneet jo selkeästi mahdolliseen kohderyhmään. Ryhmien vahvuutena on yhteisöllisyys.

Oikean innostujaryhmän löydyttyä pitäisi löytää vahvistaja, värvää vahvistaja.  Vahvistaja on heimopäällikkö, jolla on paljon keinoja viestiä yhteisölleen tai jäsenilleen. Heimopäällikkö voi olla jokin bloggaaja, jolla on paljon seuraajia tai aiheesta tietävä guru, suosittelija.

Ilmiö on vietävä toki myös mediaan. Helpoin tie mediaan on lähestyä paikallislehtiä ja –radiota, mutta ensiksi on tietysti hyvä tehdä mediasuunnitelma. Miettiä, miten asian esittää missäkin kanavassa ja mikä on kohderyhmä ja kuulijakunta. Perheiden arvot eivät ole samat kuin opiskelijoiden, vaikka palvelun tarve on sama molemmilla.

Eikä riitä, että on ilmiö saatu luotua. Ilmiön juurruttaminen ja uudistaminen vaatii työtä. Yleisimpinä keinoina juurruttamisessa näkee esimerkiksi kauppojen muovikassit sekä teippaukset jakeluautojen kyljissä. Nämä keinot ovat samalla ilmaista mainosta ja näkyy katukuvassa. Uudistamisessa on pysyttävä ajan hermolla. Kuluttajalle on pystyttävä tarjoamaan jatkuvasti uutta ja parempaa.

Koivisto&Turunen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s