Lyhyesti Market Entrystä

Kun yritys haluaa tuoda uuden tuotteen markkinoille, on kaikista tärkeintä tuntea oma tuote sekä markkinatilanne. Taustatyötä kannattaa tehdä kunnolla.

Ensiksi tehdä markkinatutkimus. Markkinatutkimus sisältää mm. seuraavia tutkimuksia: kilpailutilanne, asiakkaat, logistiikka. Tärkeä on myös selvittää mahdollisia esteitä. Este voi olla esimerkiksi maan lakien lisäksi markkina-alueen uskonto tai kulttuuri.

Markkinatutkimuksen jälkeen voidaan selvittää kohderyhmää (segmentti) sekä potentiaalisten asiakkaiden ostokäyttäytymistä. Ostokäyttäytymistutkimuksessa voidaan tutkia:

-Tuotteen käyttöaikaa ja käyttötapaa
-Tuotteen tärkeys ja tyytyväisyys. Unelmatilanteessa asiakkaalle tuote on yhtä laadukas kuin tärkeä. Turha keskittyä pelkästään tyytyväisyyteen, vaan keskittyä siihen mikä asiakkaalle on tärkeä.
-Kuinka paljon asiakas on valmis maksamaan?
-Mistä asiakas haluaa ostaa tuotteen?

Näiden tutkimusten perusteella voi luoda strategian miten edetä.

-Kaisa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s