Oppimisen digitaaliset työkalut

MOOC

Digitaalisuus on mahdollistanut opiskelujen siirtymisen verkkoon. MOOC (Massive Open Online Course) tarkoittaa verkossa tapahtuvia opintoja. Ensimmäiset MOOCit tulivat 1990-luvun loppupuolella. Moocista on ennustettu, että se tulee syrjäyttämään perinteisen opiskelumuodon sen joustavuuden ja vapauden takia. Mooc mahdollistaa suuret osallistujamäärät ja edistää opiskelijoiden virtuaalista liikkuvuutta ja kansainvälistymistä.  Opiskelu tapahtuu videoiden avulla, joita opiskelijat seuraavat itsenäisesti. Videot ovat lyhyitä, kestoltaan noin 4-15 minuuttia. Materiaaliin voi kuulua lisäksi aiheeseen liittyviä tehtäviä, artikkeleita ja muuta oheislukemistoa. Videoiden katselun ja materiaaliin tutustumisen jälkeen opiskelijat suorittavat monivalintakysymyksiä sisältävän tentin, jotka tarkistuvat automaattisesti.

Erona perinteiseen opiskeluun kontrolli on opiskelijalla, kun taas perinteisessä opiskelussa vastuu on opettajalla. Opiskelijoilta vaaditaan pääsyä internettiin ja tarvittavia teknologisia kykyjä. Suuri etu moocissa on opiskelijoiden oppimiskäyttäytymisen seuraaminen teknologian avulla. Verkkokursseilla voidaan kerätä tietoa, miten monta kertaa opiskelija on opiskellut oppimisympäristössä, ja montako kertaa luento on katsottu ja millaisia tuloksia on saatu. Analytiikan avulla voidaan puuttua epäkohtiin ja huonommin menestyviin opiskelijoihin, ja tarjota heille tukea oppiseen. Kurssien analytiikka antaa mahdollisuuden myös opetuksen ja pedagogiikan monipuoliseen kehittämiseen ja se voi olla tulevaisuudessa myös yliopistojen kilpailukeino.

Webinaari

Webinaari eli verkkoseminaari on internetin välityksellä toteutettu virtuaalinen tapahtuma. Esiintyjät ja yleisö osallistuvat jokainen omilta päätteiltään maantieteellisestä sijainnista huolimatta. Webinaaria hyödynnetään etä- tai verkko-opetuksessa järjestämällä luentoja ja koulutuksia, sekä erilaisten tiedoitustilaisuuksien, markkinointitapahtumien ja tuotelanseerauksien toteutuksia. Webinaarien järjestelyissä käytetään tietokoneille asennettavia sovelluksia tai www-selaimella käytettäviä verkkosovelluksia. Webinaari on virtuaalinen tapahtuma, jossa ei ole läsnäolevaa yleisöä. Tekniikan avulla voidaan fyysisestä tapahtumasta jakaa kuvaa, jolloin tapahtuman esiintyjä ja yleisö ovat samassa paikassa ja osa seuraa tapahtumaa webinaarilähetyksen kautta. Webinaarien vuorovaikutteisuus perustuu etäosallisitujien  ääneen esittämiin kysymyksiin tai  chatruudulla esittämiin kysymyksiin. Esiintyjä voi vastata niihin suullisesti tai kirjallisesti. Webinaarit voidaan myös tallentaa myöhempää katselua varten.

 

P.K.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s