Sankarimyyjän aika on ohi

Tampereen ammattikorkeakoulun nauhoite 15.9.17 järjestetystä SalesDay 2017 oli erittäin mielenkiintoinen ja informatiivinen. Mitä minulle jäi mieleen:

Miten myynti on muuttunut?

  • Kansainvälisyys isommassa roolissa.
  • Ennen yritykset olivat tuoteorientoituneita, nykyään yritetään olla asiakaslähtöisempiä.
  • Asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen tärkein asia.

Miten vastata asiakkaiden tarpeisiin?

  • Monissa yrityksissä pitäisi tehdä muutos keskijohdossa, koska keskijohto vastustaa yleensä eniten uudistuksia.
  • Tulevaisuudessa ei ole johtajaa, vaan heimo, joka auttaa ja ohjaa (Coaching).
  • Yhteistyö eri tiimien kesken olennaista.

Kansainvälisyys

  • Suomessa hyvät edellytykset (koulutus, kielitaito) kansainvälisyyteen, ainoastaan johtamisessa parannettavaa.
  • Silti käytetään liian vähän resursseja kansainväliseen myyntiin, esim. markkinointiin.
  • Vahva tiimi ja verkostoituminen erittäin tärkeitä.
  • Täytyy olla vaan rohkea!

Sankarimyyjien aika on ohi, myynti on aina enemmän tiimityötä. Tavoitteet saavutetaan yhteistyöllä ja yhteisellä palkitsemisella. Tiimi ei tarkoita vain oman osaston työntekijät, vaan osastojen rajat pitää rikkoa ja vahvistaa yhteistyö koko yrityksessä kaikkien osastojen kesken.

SalesDay 2017-tapahtumassa korostettiin paljon johtamista, tiimityötä ja kansainvälisyyttä. Kaikki lähtee johtamisesta: Johtajan pitäisi olla enemmänkin valmentaja, joka auttaa tiimiä.

Minulle ”myydä”-sana herättää negatiivisia tunteita, koska yhdistän sen tyrkyttämiseen. Mutta myyminen onkin auttamista ja yhdessä onnistumista. Alan ymmärtää: Kun tiedät asiakkaan tarpeet, myymällä hänelle jotain, autat häntä.

-Kaisa

P.S. Tämä sopii työelämään tai yksityiselämään: Jos haluaa saavuttaa jotain, täytyy olla päämäärä ja intohimoa.

Lähde:
http://salesday2017.blogs.tamk.fi/suoralahetys/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s