Myyntiorientaatio blogikirjoitus

Myyntiportaat koostuvat seuraavista askelista:

Valmistautuminen – Kontakti – Argumentointi – Päätös – Jatkotoimenpiteet

Omasta mielestäni valmistautuminen on tässä avainasia, niin kuin monessa muussakin asiassa. Valmistautumalla olet varmempi ja itseluottavaisempi. Tunne tuotteesi mitä olet myymässä, mutta koita saada selville myös mahdollisimman paljon informaatiota asiakkaasta.

Yksi iso kehitys myynnissä on muuttaminen tuotelähtöisyydestä asiakaslähtöisyyteen. Minusta on ihmeellistä, että tämä on huomattu vasta hiljattain. On helpompi myydä jollekin jotain, mitä hän oikeasti tarvitsee. Välillä on myös parempi olla myymättä mitään, jos ei ole oikeaa tuotetta asiakkaalle. Näin voi saada asiakkaan luottamuksen tulevaisuutta varten.

Myynninjohtamisessa on tärkeää, että esimies on läsnä. Enemminkin näyttämällä esimerkkiä ja antamalla palautetta, kuin kontrolloimassa kaikkea. Valmentava esimiestyyli on uusi tuttavuus monessa yrityksessä. Minun mielestä yksi esimiehen isoin haaste on miten innostaa koko tiimiä, koska kaikki yksilöt ovat erilaisia.

Asiakaskokemus syntyy enimmäkseen tunnekokemuksesta. Haasteena ovatkin miten pärjätä kovassa kilpailussa muiden yritysten kanssa ja miten luoda tunnekokemus, joka ylittää asiakkaan odotuksia.

Yksi tärkeä ominaisuus menestyvässä myyntitiimissä on ylpeys edustamastaan yrityksestä ja tuotetta kohtaan. Luulen, että tämä liittyy hyvin paljon myös siihen miten innostunut ja motivoitunut olet. Ja miten voit myydä jotain, jos et itse usko siihen?

-Kaisa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s