Category: Business Model Canvas

Business Model Canvas

Business Model Canvas (BMC)on menetelmä ja työkalu uuden toiminnan ideointia, arviointia ja suunnittelua varten. BMC on visuaalinen väline, jota käytetään esim. uuden liiketoiminnan kehittämiseen. Alla on malli siitä miltä BMC näyttää.

canvas2

Olen töissä tilitoimistossa ja teemme yhteistyötä Ely-keskuksen kanssa. Olemme lupautuneet auttamaan yritystoimintaa suunnittelevia perustamispapereiden täyttämisessä ja liiketoimintasuunnitelman tekemisessä ilman mitään veloitusta tai sitoutumista. Useimmat hakevat starttirahaa ja joutuvat liittämään hakemukseen liiketoimintasunnitelman. Monille tämä tuntuu olevan todella hankala tehtävä – pelkästään sen hahmottaminen mitä kaikkea liiketoimintaa suunniteltaessa on otettava huomioon Aioinkin kokeilla BMC:n käyttämistä apuvälineenä ja uskon, että tämä nopeuttaa ja helpottaa liiketoimintasuunnitelman tekemistä. Sanotaan vaikka että nuori yrittäjä aikoo avata kahvilan. Voimme aloittaa canvasin täyttämisen siitä kohtaa mikä tuntuu yrittäjästä helpoimmalta. Onko hän miettinyt tarkkaan asiakassegmenttejään? Eri lokeroita voi täyttää sitä mukaa kun ajatuksia pulpahtelee päähän, ei tarvitse miettiä yhtä kohtaa valmiiksi eikä jumittua hankalampaan kohtaan. Uskon että business model canvasilla tulee olemaan tärkeä osa työkalupakissani.

Miia

Mikä on Business Model Canvas?

Business Model Canvas on yksinkertainen ja tehokas työkalu uuden liiketoiminnan hahmottamiseen ja vertailemaan erilaisia liiketoimintamalleja. Se auttaa myös jo olemassa olevia yrityksiä kehittämään liiketoimintamalliaan.

1280px-business_model_canvas

Business Model Canvas koostuu seuraavista elementeistä:

 1. Customer Segments
  Kuka on kohderyhmä?
 2. Value Propositons
  Minkä hyödyn asiakas saa yrityksestä?
 3. Channels
  Miten asiakkaat saavat tietää yrityksestä ja miten tuote pääsee asiakkaiden luokse?
 4. Customer Relationship
  Miten yritys saa asiakkaita? Miten sitoa asiakkaita yritykseen?
 5. Revenue Streams
  Mistä tulot tulevat yritykselle?
 6. Key Resources
  Mitkä resurssit (ihmiset, asiat) ovat välttämättömiä?
 7. Key Activities
  Mitkä ovat tärkeimmät toiminnot, jotta liiketoiminta pysyy pystyssä?
 8. Key Partnerships
  Ketkä ovat yrityksen tärkeimmät yhteistyökumppanit?
 9. Cost Structure
  Mitkä ovat toiminnan kannalta välttämättömät kulut?

Onko sinulla joku hyvä idea? Nyt vaan heti täyttämään Business Model Canvasia, jotta näet saisiko ideasta liiketoiminnan.

Kaisa

 

 

BMC

Business Model Canvas (BMC) on strateginen johdon väline, jolla luodaan uusia tai kehitetään jo olemassa olevia liiketoimintamalleja. Tyypillisesti taulukkomuotoon tehty malli käsittää yrityksen liikeidean ja vahvuudet, arvolupaukset, infrastruktuurin, asiakkaat ja talouden. Taulukon avulla yritys kykenee helposti jäsentämään toimintonsa potentiaalisen kaupanteon ja toteuttamiskelpoisuuden. BMC koostuu yrityksen toimintojen ja sen avaintuotteiden ja -palveluiden suunnittelusta ja käsittää sen rahavirrat ja kanavat, sekä yhteistyökumppanit. BMC konseptia voidaan käyttää monella tapaa ja sen avulla yrityksen toimintoja on helppo tarkastella ja vertailla. Business Model Canvas:in yhteinen kieli mahdollistaa yritysten vertailun, helpon kuvauksen yrityksen toiminnoista sekä uusien mallien luomisen.

Voidakseen menestyä markkinoilla, on tärkeää, että yrityksellä on selkeä kuva siitä, ketä kohderyhmään kuuluu ja millaiselta yritys haluaa asiakkaiden silmissä näyttää. Heti kohta sen jälkeen, kun sijoitusyhtiö oli ostanut yrityksen vuonna 2014, alkoivat analyytyikot tehdä työtä. Ja noin vuosi sitten lanseerattiin työpaikallani GT:lla uusi brändistrategia. Pieni musta kirjanen on nimeltään Brand Bible. Kirja sisältää näitä samoja asioita mitä BMC -taulukko esittää.

Brand biblessa on neljä otsikkoa. Ensimmäisessä otsikossa on kuvattu yrityksen perusta joka pitää sisällään perinnön, kohderyhmän ja segmentoinnin. Toisena otsikkona on tuotemerkin perusta, joka esittelee yrityksen avaintekijät sekä tuotemerkkilupauksen. Kolmantena tarjonta. Mitä olemme ja mitä meidän tulee olla. Mitä tarjoamme asiakkaille ja millasia myymälöidemme tulee olla. Palvelu ja viestintä ovat esitelty myös tarjontana. Työtapa on neljäntenä asiana brand biblessa.  Työtavoissa on esitelty organisaatio sen arvoketju ja tuotanto. Brand biblen sisältöä on mietitty tarkkaan ja pitkään. BMC on arvokas työväline liiketoimintamallin luomiseen ja kehittämiseen.

Näin aikuisopiskelijana ja vuosien työkokemuksen jälkeen on mahtavaa kokea Ahaa-elämys ja huomata olleensa tekemissä kyseisten asioiden kanssa, vaikka niiden alkuperää ei tunnekkaan. Asiat saavat merkityksen ja ymmärtää miksi asiat on tehty juuri niin kuin ne on tehty.

P.K.

Business Model Canvas

Moni meistä on varmasti vähintäänkin leikitellyt ajatuksella oman yrityksen perustamisesta työllistäen itse itsensä ja siinä sivussa mahdollisesti muitakin. Mutta vaikka päässä muhisi mehukas liikeidea, vain harva niistä pääsee käytännössä näkemään päivän valon, sillä toimivan yrityksen perustaminen ei kaikessa kiehtovuudessaan ole ihan simppeliä. Business Model Canvas on yksi keino päästä alkuun liiketoimintasuunnitelmaa miettiessä. Idean visualisoiminen paperille auttaa monesti hahmottamaan sekä itselle että muille kumppaneille voisiko suunnitelma toimia käytännössä vai ei.

 

Business Model Canvas – menetelmä on liiketoimintamallien suunnitteluun kehitetty työkalu, jossa yrityksen eri toiminnot on jaettu yhdeksään osaan yhden laatikon/ kehyksen sisälle. Se pitää sisällään yrityksen ydintoiminnot kuten asiakkaat, arvolupaukset, liikeidean, yhteistyökumppanit, kassavirran ja kustannusrakenteen. Sitä voi hyödyntää apuna, oli kyseessä sitten uuden yrityksen perustaminen tai vanhan liiketoiminnan kehittäminen, ja sama pohja toimii niin isoilla kuin pienilläkin yrityksillä alasta riippumatta.

 

Mielestäni Business Model Canvas on oiva apuväline kun liikeidea halutaan siirtää pääkopasta paperille ja sitä kautta mahdollisesti toimivaksi liiketoimintamalliksi. Visualisointi sekä selkeät askelmerkit auttavat kokonaisuuksien hahmottamiseen ja kaikki osa-alueet tulee näin varmasti huomioitua. Jos itse jonain päivänä suunnittelisin oman yrityksen perustamista, niin varmasti käyttäisin kyseistä menetelmää apunani.

 

Lähteet (ja lisätietoa aiheesta):

https://www.innokyla.fi/web/malli596141

http://www.businessmodelgeneration.com/canvas/bmc

 

K.W.