Category: Uncategorized

Millainen on hyvä myyjä?

Myyjistä on eri mielikuvia ja uskomuksia. Heitä on monia erilaisia tyyppejä. Ensimmäisenä tulee kuitenkin mieleen sana myyntitykki, ”synnynnäinen myyjä”, minä minä-tyyppi. He puhuvat vain omista palveluista ja tuotteista. Samalla unohtavat asiakkaan ja asiakkaan tarpeen. Moni myyjä onkin suulas höpöttäjä, mutta se ei todellakaan tarkoita, että olisi silloin hyvä myyjä.

Osaa myyjiä vaivaa kahvakammo. Heitä kutsutaan ”kahvakammoisiksi”. Ei uskalleta tarttua luuriin ja soittaa asiakkaalle. Kontaktoidaan vain pikkupomoja ja pelätään päättäjiä. Myyjä tyypeistä löytyy myös ”itkijä”. Hänen mielestä kilpailijoilla on paremmat, halvemmat ja uudemmat tuotteet. Myös ”Muissa on vika”- tyyppisiä myyjiä löytyy.  He syyttävät aina muita, milloin yhteiskuntaa, milloin asiakasta, milloin palkkausta, milloin johtoa. Kenelle tämän tyyppiset myyjät voivat myydä yhtään mitään? Luulen, että Ei kenellekään.  Tämän tyyppiset myyjät eivät todellakaan ole yritykselle parhaita mahdollisia työntekijöitä.

Yrityksen näkökulmasta katsottuna parhaat myyntityötä tekevät ovat ”vanhan kannan hoitajia” sekä ”reippaita poikia”. Vanhan kannan hoitajat ovat positiivisia ja keskittyvät vanhojen asiakkuuksien hoitamiseen, koska kokevat sen kaikkein tuottavimmaksi. Reippaat pojat taas kokevat myyjien valmentamisen kannattavana. He ovat innoissaan kaikesta, mikä tukee heidän myyntityötä. Reippaan pojan menestyksen tae on aktiivinen yhteydenpito asiakkaaseen sekä käyntien määrä korreloi kaupan määrän.

Lähteenä tähän tekstiin käytin Petteri Hakalan ja Lalle Michelsonin kirjaa Myynnin murtajat, 20 uskomusta B2B-myynnistä, osa 1 Myyjätyypit. Mitä tämä kirja opetti minulle? Kirja avaa silmät sille millainen myyjän tulisi olla. Hyvän myyjän tulee uskoa itseensä ja omiin tuotteisiin, olla jatkuvassa yhteydessä asiakkaaseen, tuntea asiakkaansa ja tutustua uusiin asiakkaisiin ennen ensi kontaktia. Kilpailijat tulee tuntea, mutta heitä ei saa pelätä eikä varsinkaan mollata heitä tai heidän tuotteitaan. Sen sijaan kannattaa korostaa omien tuotteiden hyötyjä ja vahvuuksia.

Hyvä myyjä on positiivinen eikä selittele, eikä varsinkaan kuuntele valittajia ja ime vaikutteita itseensä heistä. Ihmisillä on kaksi korvaa ja yksi suu. Myyjän tulisi osata käyttää niitä siinä suhteessa. Myyjän tulee olla aktiivinen. Hyvä sääntö: soita joka päivä yhdelle uudelle asiakkaalle. Se tekee vuodessa yli 200 uuttaa kontaktia!

Varovainen pitää myös osata olla. Vanhoissa asiakassuhteissa pitää olla varovainen, ettei asiakaskohtainen kannattavuus karkaa käsistä. Tällä tarkoitetaan niitä edustusmatkoja, -lounaita, -juomia, kun asiakkaasta tulee niin läheinen ystävä, että asiakkaalle tarjotaan kaikki edut, mitä talo sallii. Toki syy jatkuvaan asiakkuuteen voi olla juuri nämä kattavat edut.

P.K.

Palveluliiketoiminnan edelläkävijät

Tekesin ”Rajatonta rohkeutta”-artikkelissa tarkasteltiin erilaisia yrityksiä, jotka ovat palveluliiketoiminnan edelläkävijöitä. Edelläkävijyyden ulottuvuuksia ovat artikkelin mukaan asiakasymmärrys, kyseenalaistaminen, uutuusarvo, palveluasenne, verkostoituminen, ennakointikyky ja kasvun nälkä. Asiakas on liiketoiminnan ja ajattelun keskiössä ja asiakasymmärryksen avulla tunnistetaan uusia mahdollisuuksia tuottaa arvoa asiakkaalle. Asiakasrajapinta toimii innovaatioiden lähteenä ja uusien palveluiden testikenttänä. Kyseenalaistamalla perinteiset toimintamallit löydetään uusia innovaatioita ja liiketoimintaa voidaan suunnitella puhtaalta pöydältä. Kyseenalaistaminen pakottaa uudistumaan jatkuvasti ja avaa uusia markkinoitakin. Uutuusarvolla tarkoitetaan asiakkaalle uutta arvoa tuottavien ratkaisujen löytämistä – asiakkaan arkea parannetaan, arvo syntyy palvelussa vuorovaikutustilanteessa. Palveluasenteella tarkoitetaan koko yrityksen palvelukeskeisyyttä. Aito palveluasenne on avain yrityksen menestykseen. Edelläkävijäyritys hyödyntää verkostojaan ennakkoluulottomasti: uudet ideat voivat tulla vaikka kilpailijoilta. Ennakointikyky ja kasvun nälkä pitävät yrityksen strategisesti ketteränä, aina tähtäämässä kansainväliseen kasvuun markkinoita ennakoiden.

Minulle kolahti Senaatti-kiinteistöjen ratkaisuliiketoiminta: palveluja tuotteistetaan ja massaräätälöidään. Yritys yritti tarjota kaikille kaikkea, mutta joutui huomaamaan, että ylivertainen asiakaskokemus muodostuu jostain aivan muusta. He päätyivät kehittämään oman versionsa palveluliiketoiminnasta eli ratkaisuliiketoiminnan, jossa asiakas voi valita modulaarisista, standardoiduista palveluista itselleen sopivan paketin. Olin töissä tilitoimistossa, joka yritti tarjota kaikille kaikkea. Hinnoittelu oli vaikeaa ja monesti rutiinitöiden lisäksi tehdyt projektit jäivät tappiollisiksi. Uskonkin että Lego-palikkamainen palvelujen modulaarisuus ja standardisointi olisivat ratkaisu tilitoimistonkin palveluliiketoimintaan.

Artikkeli antoi paljon ajattelemisen aihetta. Moni esitelty yritys jatkaa menestystään, mutta esim. NOMO Jeans Oy on haettu konkurssiin ja Anton & Anton on sulkenut Porvoon liikkeensä, eikä ole laajentanut toimintaansa Helsingin ulkopuolelle. Aina hyvä idea ja rohkea edelläkävijyyskään eivät tuota toivottua tulosta. Omaa alaani ajatellen vahvimmin mieleen jäi pyrkimys arvokumppanuudesta asiakkaan kanssa. Tähän ollaan siirtymässä tilitoimistoalalla: enää ei riitä pelkkä kulujen ja tulojen kirjaaminen, vaan tarvitaan monipuolisempia asiantuntijapalveluita ja asiakasyrityksen toiminnan syvempää ymmärtämistä. Yhteinen päätöksenteko ja monipuolinen palvelu tekevät työstä mielenkiintoisempaa, mutta samalla kirjanpitäjän riski kasvaa – mitä syvemmällä on yrityksessä, sitä suurempi on vastuu asioiden mennessä pieleen (vahingonkorvaus- ja rikosoikeudellinen vastuu). Tilitoimistoala onkin muuttumassa, suuret toimistot syövät pieniä. Alalle on perinteisesti tultu hyvinkin matalalla koulutuksella, mutta nyt vaaditaan tradenomitason koulutusta. Muutos palveluliiketoiminnaksi onkin muuttanut koko alaa.

 

 

Lähteet:

Tekes. Rajatonta rohkeutta. https://www.tekes.fi/globalassets/julkaisut/rajatonta_rohkeutta.pdf. Luettu 27.6.2017.

 

MC

Oppimisen digitaaliset työkalut

MOOC

Digitaalisuus on mahdollistanut opiskelujen siirtymisen verkkoon. MOOC (Massive Open Online Course) tarkoittaa verkossa tapahtuvia opintoja. Ensimmäiset MOOCit tulivat 1990-luvun loppupuolella. Moocista on ennustettu, että se tulee syrjäyttämään perinteisen opiskelumuodon sen joustavuuden ja vapauden takia. Mooc mahdollistaa suuret osallistujamäärät ja edistää opiskelijoiden virtuaalista liikkuvuutta ja kansainvälistymistä.  Opiskelu tapahtuu videoiden avulla, joita opiskelijat seuraavat itsenäisesti. Videot ovat lyhyitä, kestoltaan noin 4-15 minuuttia. Materiaaliin voi kuulua lisäksi aiheeseen liittyviä tehtäviä, artikkeleita ja muuta oheislukemistoa. Videoiden katselun ja materiaaliin tutustumisen jälkeen opiskelijat suorittavat monivalintakysymyksiä sisältävän tentin, jotka tarkistuvat automaattisesti.

Erona perinteiseen opiskeluun kontrolli on opiskelijalla, kun taas perinteisessä opiskelussa vastuu on opettajalla. Opiskelijoilta vaaditaan pääsyä internettiin ja tarvittavia teknologisia kykyjä. Suuri etu moocissa on opiskelijoiden oppimiskäyttäytymisen seuraaminen teknologian avulla. Verkkokursseilla voidaan kerätä tietoa, miten monta kertaa opiskelija on opiskellut oppimisympäristössä, ja montako kertaa luento on katsottu ja millaisia tuloksia on saatu. Analytiikan avulla voidaan puuttua epäkohtiin ja huonommin menestyviin opiskelijoihin, ja tarjota heille tukea oppiseen. Kurssien analytiikka antaa mahdollisuuden myös opetuksen ja pedagogiikan monipuoliseen kehittämiseen ja se voi olla tulevaisuudessa myös yliopistojen kilpailukeino.

Webinaari

Webinaari eli verkkoseminaari on internetin välityksellä toteutettu virtuaalinen tapahtuma. Esiintyjät ja yleisö osallistuvat jokainen omilta päätteiltään maantieteellisestä sijainnista huolimatta. Webinaaria hyödynnetään etä- tai verkko-opetuksessa järjestämällä luentoja ja koulutuksia, sekä erilaisten tiedoitustilaisuuksien, markkinointitapahtumien ja tuotelanseerauksien toteutuksia. Webinaarien järjestelyissä käytetään tietokoneille asennettavia sovelluksia tai www-selaimella käytettäviä verkkosovelluksia. Webinaari on virtuaalinen tapahtuma, jossa ei ole läsnäolevaa yleisöä. Tekniikan avulla voidaan fyysisestä tapahtumasta jakaa kuvaa, jolloin tapahtuman esiintyjä ja yleisö ovat samassa paikassa ja osa seuraa tapahtumaa webinaarilähetyksen kautta. Webinaarien vuorovaikutteisuus perustuu etäosallisitujien  ääneen esittämiin kysymyksiin tai  chatruudulla esittämiin kysymyksiin. Esiintyjä voi vastata niihin suullisesti tai kirjallisesti. Webinaarit voidaan myös tallentaa myöhempää katselua varten.

 

P.K.

Edelläkävijyyden seitsemän ulottuvuutta

Maailma tarvitsee edelläkävijöitä, suunnannäyttäjiä. Millainen sitten on edelläkävijä? Edelläkävijät unelmoivat suuria unelmia ja ovat niitä jotka uskaltavat ensimmäisenä tehdä hypyn tuntemattomaan. Se on ensimmäisenä olemista ja väistämättä riskien ottamista. Jokaisella on joskus hyviä ideoita, mutta niiden toteuttamiseen tarvitaan ROHKEUTTA, sitkeyttä ja osaamista. Niitä ei kaikilla ole. Edelläkävijyys on tekoja, 99% hikeä ja 1% ideoita. Suunnannäyttäjä lunastaa paikkansa huipulla pitkäjänteisellä työllä, pitämällä lupauksensa ja puurtamalla arjessa. Menestys ruokkii menestymisen nälkää.

Edelläkävijöistä ollaan toki montaa mieltä. Vasta menestyksen jälkeen on helppo sanoa mitä mieltä on asiasta. Harva uskoi Ikean menestymiseen, mutta on joutunut perumaan puheensa, kun kasvuluvut puhuvat puolestaan. Edelläkävijyys perustuu asiakkaan ymmärtämiseen. Tässä asiassa Ikea on onnistunut. Yrityksen tulee ymmärtää, mitä asiakas haluaa ja miten hän toimii ja mitä haluaisi elämänsä järjestää. Pankkien liiketoimintamallin muutos on hyvä esimerkki siitä, miten pankkipalvelut on siirtynyt verkkoon ja asiakkaat ovat ottaneet sen iloiten vastaan, koska pankkipalveluiden asiointi on helpottanut hurjasti asiakkaiden elämää. Palveluinnovaatio on vaatinut liikkeenjohdollisen innovaation lisäksi asiakasinnovaation. Innovaatiot muuttaa myös asiakkaan tapaa toimia.

Edelläkävijyyden ulottuvuudet kiteytetään seitsemään ryhmään. Ne ovat: asiakasymmärrys, kyseenalaistaminen, uutuusarvo, palveluasenne, verkostoituminen, ennakointi ja kasvun nälkä. Edelläkävijyys on kaikissa ulottuvuuksissa asennetta, osaamista ja kykyä jalkautua.

Kiteytetyt ulottuvuudet

Asiakasymmärrys-

antaa valtaa asiakkaalleen kuuntelemalla ja keskustelemalla

Kyseenalaistaminen-

ajattelee koko liiketoimintamallin uudelleen ja toimii vastoin perinteitä

Uutuusarvo-

luo asiakkaalle uutta arvoa tuottavia ratkaisuja joka syntyy vuorovaikutuksen tuloksena

Palveluasenne-

ymmärretään, että jokainen asiakaskohtaaminen on ainutlaatuinen

Verkostoituminen-

näkee menestymisen verkostoitumisen avulla ja hyödyntää sen tuomat edut

Ennakointi-

katsoo aina tulevaisuuteen, ennakoi markkinoiden kehityksen ja on askeleen edellä muita

Kasvun nälkä

kehittää ratkaisuja ja luo niillä uusia markkinoita tai synnyttää uusia liiketoimita-alueita

En usko, että yksikään yritys olisi jokaisessa seitsemässä ulottuvuudessa hyvä. Riittää, että on toisessa vahvempi ja toisessa heikompi. Suunnannäyttäjältä vaaditaan rohkeutta ja itsevarmuutta sekä osaamista ja asiantuntemusta. Toki tarvitaan myös kykyä tehdä ideoista kannattava liiketoiminta. Oikeat henkilöt, oikeissa paikoissa, oikealla asenteella ja intohimolla saavat aikaan erittäin hyviä tuloksia.

P.K.

 

 

 

 

Kauan eläköön some

Kuningas on kuollut, kauan eläköön kuningas!

Näin kuvailee sosiaalista mediaa Jerry Kane TEDx-puheessaan.  Sosiaalinen media pakenee määritelmiä ja on paljon enemmän kuin Twitter, Facebook ja muut kanavat, jotka ihmiset yleensä mieltävät sosiaaliseksi mediaksi. Kane sanookin, että sosiaalinen media on yhtä kuin internet. Jopa sähköpostit ovat sosiaalista mediaa. Kanen mukaan yritykset ovat tajunneet sosiaalisen median liikearvon ja ovat jo siirtymässä markkinoinnista seuraavaan vaiheeseen – sosiaalisen median käyttö alkaa muokata koko yritystä ja sen organisaatiota. Sosiaalinen data ja sen analysointi vievät kaikkia yrityksen prosesseja uudelle tasolle. Pian eletäänkin yhteisöissä kuin 150 vuotta sitten: kaikki tietävät kaikki, sosiaalinen media luo uudelleen kyläyhteisön.

Meidän Mää oon somessa -seminaarimme tavoittelee kävijöikseen yrittäjiä Mäntän kyläyhteisöstä ja vähän kauempaakin. Kortesuo et al. opastavat loistavassa kirjassaan ”Pillillä vai pasuunalla? Viestinnän käsikirja yrittäjälle” kuinka luodaan brändi ja kuinka sitä markkinoidaan. Brändin nimen valinnassa tosin opastetaan välttämään ääkkösiä – täytyy kyllä olla eri mieltä, mielestäni olemme onnistuneet valitsemaan seminaarille ajanhenkisen nimen. Älä kerro Martille -somekampanja on saavuttanut suuren suosion ja käyttää myöskin rohkeasti ääkkösiä. Myös visuaalinen ilme on samantyylinen kuin meillä.

martti

Kuva: Twitter, Älä kerro Martille

Kirjassaan Kortesuo et al. sanovat, että yrityksen pitää olla somessa kuin yksilö, mielellään täydellinen yksilö. Pitää olla nopea, keskusteleva ja viihdyttävä, mutta ei saa olla vihainen, marttyyrimainen tai nolo. Pitää miettiä, millainen henkilö yrityksesi olisi. Minusta olemme onnistuneet seminaarin markkinoinnissa luomaan hyvän kuvan itsestämme: raikas, innostava, aktiivinen ja tuore. Hyvä me!

 

Lähteet:

Social Media… You Haven’t Seen Anything Yet. Jerry Kane. TEDxLongwood. https://www.youtube.com/watch?v=KzcQzM8CgIc&list=PLNATE6W3-RazWkL55_kFQF561KyiFBNol&index=2. Julkaistu 7.7.2014.

Kortesuo, Patjas & Seppänen. 2014. Pillillä vai pasuunalla? Viestinnän käsikirja yrittäjille. Turenki: Kirjapaino Jaarli.

MC

Kun valokuva ei enää riitä

Ihmiset käyttävät mobiililaitteita enemmän kuin muita digitaalisia laitteita. Mobiililatteiden tulo markkinoille on mahdollistanut ajan hermolla elämisen. Kaikki tieto on saatavilla heti. Mobiililaitetta käytetään autossa, bussissa, junassa, koulussa, kaupassa ja ties missä. Kuluttajat vaativat koko ajan enemmän ja enemmän, yritysten on pysyttävä muuttuvassa maailmassa mukana tai muut menevät ohi. Kuluttajille ei enää riitä hyvä kirjoitus tai valokuva, on siirrytty videokuvaan. Sitä on helppo ja nopea seurata, olit missä tahansa. Hyvä video on lyhyt ja sen voi katsella äänettömästi ja ymmärtää silti mikä on videon sanoma. Markkinoinnissa kehotetaan luomaan kiinnostavaa sisältöä ja kertomaan tarinaa. Videolla pystyy kertomaan tarinaa huomattavasti kiinnostavammin kuin pelkillä valokuvilla tai tekstillä. Alma median luovasuunnittelija Kimmo Kuusisto listasi viisi tärkeintä asia, jotka tulee ottaa huomioon mobiilivideomainosta tehdessä.

  1. Videon pituus maksimissa 10 sekuntia
  2. Video pitää pystyä katsomaan äänettömästi tai se pitää olla tekstitetty
  3. Videon tulee koukuttaa katsoja 2-3 sekunnissa
  4. Videon viestin tulee olla selkeä
  5. Hyödynnä koko mobiilin pinta-ala

You Tubesta löytyy myös video, jossa Kimmo esittelee, miten mobiiliin tehdään video täyspitkästä tv-mainoksesta. Sen pääset näkemään tästä https://www.youtube.com/watch?v=16xjYm2iixY

Markkinoille tulleet 360-videot tarjoavat mahdollisuuden ihan uudenlaisiin kokemuksiin. 360-asteen videot tunnetaan myös nimellä virtuaalitodellisuus. 360-videoissa kamerat kuvaavat joka suuntaan. Tämä tarkoittaa sitä, että videota voi käännellä mihin suuntaan tahansa kursorilla tai sormella sekä kääntämällä mobiililaitetta kädessä. Esimerkiksi tapahtumien, lomakohteiden ja paikkojen markkinoijat saavat hurjan hyödyn videoista, koska videot mahdollistavat viemään asiakkaan ”paikan päälle” videon muodossa.

Alma medialla järjestettiin maaliskuussa 2017 Alma talk-videomarkkinointi seminaari. Sen löydät YouTubesta osoitteesta https://www.youtube.com/watch?v=RjCSl7cpo3Y Seminaari on melko pitkä, mutta sisältää todella ajankohtaista asiaa videomainonnasta.

Tulevaisuuden onnistuneen markkinoinnin ohjeet: Ole rohkea, kokeile, uskalla, ota kantaa, kuvaamalla video tietysti!

P.K.

 

Näy Googlessa, olet olemassa!

Digitaalisuudesta helposti ajattelee, että se on monia eri sosiaalisen median kanavia ja mainosbannereita. Verkossa kyse on kuitenkin ihmisten välisestä viestinnästä ja sisältö on sitä, mitä ihmiset ja yritykset viestivät toisilleen. Google johtaa hakukoneoptimointimarkkinoita 70% osuudella. Jos et näy googlessa, et ole olemassa. Hakukoneoptimointi eli SEO ei ole salatiedettä, vaikka moni niin luulee. Se on yksinkertainen operaatio: kotipesäsi tulee olla teknisesti sellainen, että se tarttuu Googlen hakuhämähäkkien kynsiin, ja sisällöllisesti sellainen, että ihmiset haluavat lukea sitä ja kertoa siitä myös muille. Ihmiset hakevat tietoa internetistä ja siksi ihmisten, yritysten ja brändien on hallittava hakukoneet, jotta heidät tullaan löydetyksi. Se on yhä tärkeämpää, jotta pystyy erottumaan kilpailijoista. Yritysten on pystyttävä tuottamaan paljon ja mahdollisimman kiinnostavaa sisältöä. Suurimman osan ajasta ihmiset eivät kuitenkaan etsi uusia tuotteita vaan he katsovat ystäviensä jakamaa sisältöä. Eikä sisällön tarvitse olla edes ystävien digitaalinen_jalanjalki_0jakamia vaan oikeiden ihmisten kirjoittamia.

Nykypäivän markkinoija ei voi tehdä markkinointia pelkän robotin avulla. Eikä pelkän ihmisten välittämän ja jakaman tiedon varaan ei voi laskea. Pitää olla läsnä, kun ihminen etsii aktiivisesti tuotetta tai palvelua sekä muussa nettielämässä. Tulee hallita siis tarina ja tekniikka. Roboteilla ja ihmisillä on yhteistä, koska Google rankkaa korkeimmalle sivut, jotka linkitetään verkossa eli sitä sisältöä, jota ihmiset jakavat toisilleen. Tulevaisuudessa voittajia tulevat olemaan ne, jotka pystyvät luomaan mahdollisimman suuren digitaalisen jalanjäljen. Heidät löydetään, koska heidän kanssaan ollaan oltu jo vuorovaikutuksessa.

Luo digitaalista jalanjälkeä, näyt googlessa ja olet olemassa!

P.K.