Category: verkostoituminen

Digital Sales Dayn antia

Digital Sales Day oli mahtava pläjäys faktaa ja konkreettisia työkaluja myynnin edistämiseksi. Puhujina oli johtamisen, myynnin ja markkinoinnin asiantuntijoita, jotka vetivät online-webinaareja. Ihan kaikkia en päässyt kuuntelemaan, mutta silti päivä oli todella antoisa.

Jani Aaltonen aloitti käymällä läpi myynnin trendejä vuodelle 2018. ”Get attention, get leads and close deals” oli hänen osuva avauksensa. Hänen mukaansa myynnin automaatio on must – maailma elää 365/24/7, eikä valtavia tietomääriä pysty kukaan manuaalisesti hallitsemaan. Siksi teknologiaan investoiminen onkin tärkeää. Hän peräänkuulutti myös full funnel -ajattelua. Ei riitä, että vain yksittäistä osaa kehitetään, vaan mukaan on saatava koko ekosysteemi. Vaikka sosiaalinen media tärkeimpänä kanavana tavoittaa ihmisiä ei olekaan uusi ajatus, on Aaltosen mukaan tähän Suomessa reagoitu hitaasti. Mielenkiintoisimpina trendeinä pidin liveä ja videoita. Livenä striimaamista kutsuttiin webinaarissa uudeksi mustaksi, johon yritysten olisi rohkeasti lähdettävä mukaan saadakseen huomiota.
Videoiden käyttämisestä osana myyntiprosessia oli oma webinaarinsa. Wistian Taylor Brennan antoi hyviä vinkkejä videoiden tekemiseen ja perusteli, miksi yritysten kannattaa investoida aikaansa ja rahaansa videoiden tekemiseen. Hänen mukaansa johtajat käyttävät videoita tiedonlähteinä ja kuluttajat tekevät ostopäätöksen todennäköisemmin katsottuaan videon. Mainio esimerkki, jonka hän antoi, oli stereotypia niljakkaasta myyntimiehestä: huonosti pukeutunut käytettyjen autojen myyjä, jonka suusta ei rehellistä sanaa tule. Monilla on myyjistä negatiivinen mielikuva ja videoilla voi inhimillistää brändiään ja hyödyntää sitä tosiasiaa, että ihmiset haluavat ostaa ihmisiltä. Todella mielenkiintoisena pidin hänen esittämiään videotyyppejä: tervetuloa-, allekirjoitus- ja vastaajaviestivideot. Tervetuloa-videolla yritys esittelee lyhyesti itsensä ja henkilökuntansa. Sähköpostin allekirjoitukseen liitettävällä videolla voi työntekijä esitellä itsensä ja mielenkiinnon kohteensa. Vastaajaviestiin liitettävällä videolla voit pikaisesti esitellä itsesi tai vastata asiakkaan esittämään kysymykseen. Miksi kaikilla yrityksillä ei ole näitä käytössä?!! Itse ainakin vastaisin sähköpostiin paljon todennäköisemmin, jos olisin videon kautta tutustunut sen lähettäjään. Wistian Soapbox-palvelussa voi kokeilla videon tekemistä ja Brennanin mukaan videoiden tekemisen voikin aloittaa ilman suuria investointeja. Rohkeasti kokeilemaan!
Moretag Oy:n Janne Gyllingin esitelmä oli lyhyt, mutta kolahti kovaa. Hän heitti ilmoille väittämän, jonka mukaan suomalaisia yrityksiä ei kiinnosta asiakaskeskeisyys. Esimerkkeinä hän kertoi Lidlin, jonka tuotua paistopisteet Suomeen reagoivat muutkin vähittäiskauppayritykset. Toisena esimerkkinä oli lentoyhtiö Norwegian, joka to wlan-yhteyden lentokoneisiin ja pakotti Finnairinkin reagoimaan asiaan. Miksi tulemme perässä, miksi emme osaa ajatella asiakkaiden näkökulmasta? Gyllingin viesti onkin: käytä itse tuotteitasi tai palvelujasi, kulje oman asiakkaasi matkaa.
Noblean Laura Pääkkösen aiheena oli social selling, josta häneltä ilmestyy kirjakin tänä syksynä. Mitä sitten on social selling? Asiakkaat ovat muuttaneet ostokäyttäytymistään ja myyjän pitää toimia asiakkaan mukaan ja olla siellä, missä asiakaskin on. Sosiaalisen median hyödyntäminen on osa social sellingiä, mutta kyse on enemmästäkin. Ilmiössä on kyse syvemmästä asiakasymmärtämyksestä, vuorovaikutuksesta ja viestinnästä sekä verkostoista ja suhteista. Pääkkönen nosti esille myös henkilöbrändäyksen, joka joistakin voi ensikuulemalta vaikuttaa hyvinkin päälle liimatulta ja teennäiseltä. Kyse on kuitenkin omien vahvuuksien ja mielenkiinnon kohteiden esille tuomisesta. Ihmisillä on Pääkkösen mukaan kymmenen kertaa enemmän seuraajia somessa kuin pk-yrityksillä, joten henkilöbrändäys antaa mahdollisuuden paitsi asiantuntijuuden vahvistamiseen myös verkostojen kasvattamiseen ja myyntimahdollisuuksien luomiseen.
TAMKin oma Pia Hautamäki tarjosi teoreettisempaa näkökulmaa osaavaan myyntityöhön ja asiakkaan odotuksiin ostajana. Sekä myynti että ostotarpeet ovat digitaalisuuden myötä muuttuneet. Asiakkaat odottavat myyjiltä asiantuntijuutta ja neuvoja. Persoonallisuuksien vaikutus on huomioitava entistä paremmin myynnissä ja myyjien tuleekin mukailla asiakkaan ostopäätösprosessia. Esimerkiksi järjestelmälliselle tyypille on luotava sujuva ostopolku, jos myyjä ei tähän pysty katkeaa ostopolku alkuunsa. Myyjä toimiikin muutoksen arkkitehtinä. Hautamäki korostaa, että asiakkaat ovat verkossa ja yrityksillä tulisikin olla digi- ja somestategia. Ostopolkuun on pyrittävä vaikuttamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, ja tähän tarjotaankin käytännönläheisiä vinkkejä: varmista että yrityksen sivuilta löytyy yhteystietosi helposti ja että pystyt tarjoamaan hyviä referenssejä; tuota asiantuntijasisältöä; nopea vastausherkkyys on kaiken a ja o, tarjouspyyntöihin on turha edes vastata viikon viiveellä; hyödynnä markkinointiautomaatiota. Hautamäki kommentoi myös yleisesti esitettyä väitettä, jonka mukaan myyjiä ei kohta edes tarvita. Hänen mukaansa asiakaskäyttäytymisen muutos ei vähennä myyjien tarvetta. Myyjä on asiantuntija, jolla on hyvät vuorovaikutustaidot. Hän tuottaa arvoa sekä asiakkaan liiketoiminnalle että omalle organisaatiolleen. Hyvä uutinen meille tuleville tradenomeille!
Kiitokset Sales Communicationsille upean setin järjestämisestä, ne jotka eivät päässeet mukaan voivat jo laittaa seuraavan kevään päivän kalenteriin tai katsella webinaarien tallenteita.

MC

Miten tulla paremmaksi kuuntelijaksi?

Oletko mielestäsi hyvä kuuntelija vai haluaisitko parantaa kuuntelemisentaitoasi? Elämä on kiireinen ja aika on arvokasta. Mutta niin on myös kuunteleminen!

On olemassa neljä eri kuuntelemisen tasoa:

Välttävä kuunteleminen (Avoidance listening)
Ei kiinnosta ollenkaan mitä puhutaan. Kuuntelija saattaa vastata lyhyesti ”mmhm” eikä lopeta tekemistään kuuntelemisen ajaksi. Tämä saattaa ärsyttää puhujaa.

Puolustautuva kuunteleminen (Defensive listening)
Keskitytään omiin ajatuksiin ja odotetaan vaan, että toinen lopettaa puhumisen, jotta voi itse kertoa sanomisiaan. Ei kuunnella mistä on kyse, vaan otetaan kaikki henkilökohtaisesti ja puolustaudutaan. Tämä saattaa turhauttaa puhujaa.

Ongelmaratkaisu kuunteleminen (Problem-solving listening)
Kaikista yleisin kuuntelutaso. Kuunnellaan, jotta voidaan saavuttaa jotain, eli auttaa toista. Puhuja ei välttämättä tarvitse edes apua. Tämä saattaa antaa puhujalle olon, että hänet on ymmärretty väärin.

Yhdistävä kuunteleminen (Connective listening)
Keskitytään puhujaan täysin. Kuunnellaan, jotta opitaan jotain. Ja jos et opi mitään, et kuuntele kunnolla. Tämä ei ole helppo kuuntelutapa, mutta kannattavaa.

Kuuntelemisessa on tärkeintä keskittyminen. Ei kannata kertoa omaa mielipidettä, ennen kuin on kuunnellut toista loppuun asti. Vasta kun olet kuullut kaiken, voit ymmärtää mitä toinen tarkoittaa. Kun kuuntelet jotakin, anna hänelle olo, että hän on tärkein asia maailmassa. Voit myös kertoa siitä hänelle, esimerkiksi ”Haluan varmistaa, että ymmärrän kaiken…” ja jätät kaiken muun kesken, jotta voit keskittyä.

Kuunteleminen on enemmän kuin kuuleminen. Se on ymmärtämistä. Sen lisäksi, että kuuntelet, tarkkaile myös miten jotain sanotaan (kehonkieli).

Kaikista tärkeintä on mielestäni muistaa: Jos et kuullut tai ymmärtänyt, niin KYSY! Ei ole tyhmiä kysymyksiä. Se vain osoittaa mielenkiintoa.

Tässä vielä viisi kysymyskategoriaa, jolla voit parantaa kuuntelemisen ymmärrystä:

 1. Määritelmä kysymykset (Description questions)
  1. Kuka? Mitä? Missä? Miten?
   Voit kuvitella tilannetta paremmin
 1. Asia kysymykset (Cause questions)
  1. Miksi jotain tapahtui?
  2. Miksi hän teki jollain tavalla?
 2. Parhaan tapauksen kysymykset (Best Case questions)
  1. Mikä olisi paras tilanne siulle?
  2. Mitä tämä tilanne tarkoittaa heille?
 3. Mahdollisuus kysymykset (Possibility questions)
  1. Mitä jos…?
 4. Avustavat kysymykset (Contribution questions)
  1. Miten voin auttaa?
  2. Miten voin olla enemmän tukena?
  3. Mitä voin tehdä?

Kuunteleminen kannattaa! Ystäviä, työkavereita, asiakkaita, ketä vaan. Sen lisäksi, että voit oppia aina jotain uutta, se osoittaa arvostusta puhujaa kohtaan.

Ja eikun kuuntelemaan!

-Kaisa

Palveluliiketoiminta

Tuotteita ja palveluita yhdistetään yhä enemmän älyyn ja ohjelmistoihin. Edelläkävijät tekevät jotain oikein. He uskaltavat kokeilla jotain uutta. Miten saa tietää onnistuuko jokin asia, jos ei kokeile? Ja jos jokin menee pieleen, siitä saa arvokasta tietoa tulevia projekteja varten. Kun alkaa olla liian mukavaa, kannattaa kyseenalaistaa toimintatapoja, jotta ei jämähdä paikoilleen.

Edelläkävijät hyödyntävät myös verkostoaan. Verkostojen avulla yhdistyvät eri osaamiset, joista voidaan kehittää ihan uusia ratkaisuja ja lisäksi voi keskittyä omaan ydinosaamiseen. Tässä on tärkeää, että verkostolla on yhteinen tavoite. Itse opin tämän innovointi-ryhmätyössä. Ryhmäjäsenillä oli eri taustat ja kaikkien osaamisesta sekä tiedoista syntyi mahtavia ideoita.

Edelläkävijöiden isoin salaisuus on kuitenkin mielestäni asiakasymmärrys. Asiakas täytyy olla keskiössä. He keskittyvät kysymyksiin mitä asiakkaat haluavat ja miten asiakkaat hyötyvät minun tuotteesta/palvelusta. Yritys voi oppia paljon kuluttajilta! Tähän liittyen palvelu on tärkeä osa toimintaa. Kuluttajat arvostavat hyvää palvelua ja suosittelevat yritystä sen ansiosta muillekin. Palvelun avulla voi myös saada tärkeää tietoa asiakkailta yritykseen liittyen.

-Kaisa

Mitä opin sponsoroinnista?

Sponsorien etsiminen ei mene niin, että soitetaan vaan äkkiä muutamaan yritykseen. Opin sen, että sponsoreita etsiessä tarvitaan paljon aikaa.

Sponsoriyhteistyö ei ole hyväntekeväisyyttä, vaan sponsorin täytyy hyötyä yhteistyöstä jollain tavalla. Ensinäkin on hyvä miettiä jonkinlaiset sponsorikategoriat, joista käy ilmi mitä sponsori saa tiettyä rahasummaa tai tavaramäärää vastaan. Meillä oli kolme kategoriaa. Me tarvittiin tapahtumaamme varten varsinkin rahaa. Tapahtumaan liittyen meillä oli eri some-kanavissa tilejä sekä omat verkkosivut ja näitä hyödynnettiin sponsoriyhteistyössä: Mitä enemmän rahaa saatiin sponsorilta, sitä enemmän näkyvyyttä he saivat eri kanavissa.

Näistä on tärkeä pitää kiinni, jotta kaikkia kohdellaan tasavertoisesti. Eli ei, että yksi sponsori ostaa 1. paketin ja toinen ostaa 3. paketin, mutta saa kaikki 1. paketin hyödyt.

Sitten sinun täytyy tutustua mahdollisiin sponsoreihin. Tämä tuntui minusta kaikista vaikeimmalta. Mitä tietty yritys tekee? Miten meidän tapahtuma liittyy tähän yritykseen? Miksi he haluaisivat sponsoroita meitä? Mitä he hyötyvät?

Olen lukenut, että ensikontakti kannattaa ehdottomasti tehdä puhelimitse. Kun saat oikean ihmisen kiinni, voit kertoa sponsoriyhteistyöstä ja kysyä, voitko laittaa lisätietoa sähköpostiin. Sähköpostiin voi lisätä tietoa sponsorikategorioista ja esite esim. tapahtumasta. Tämä ei ollutkaan niin helppoa kuin miltä se kuulosti. Ihmisiä on tosi vaikea saada kiinni, varsinkin vastuuhenkilöitä jotka päättävät asioista. Jos et saa ketään kiinni puhelimitse, laita sähköpostia suoraan. Soita sitten perään, jos et saa vastausta sähköpostitse. Kaikista parasta olisi käydä henkilökohtaisesti mahdollisen sponsorin luonna esitteen kanssa. Huomasin, että oma verkosto tai tuttujen verkosto on tässä valttia. Joten muistakaa verkostoitua!

Tärkeää on tehdä myös sponsorisopimus, jotta molemmat osapuolet pitävät kiinni sovitusta. Sen ei tarvitse olla mikään monimutkainen, näistä löytyy hyviä esimerkkejä googlettamalla. Ja vaikka maksun kulku ei ole vielä selvillä, voi silti laittaaa sopimuksen allekirjoitettavaksi, jotta saa taas yhden asian hoidettua.

Olin sponsoriryhmässä kun järjestettiin opiskeluryhmäni kanssa tapahtumaa. Tämä oli minulle ihan uusi kokemus ja opin paljon. Saatiin lopuksi tarvittavat sponsorit, mutta meni vähän viime tinkaan. Loppu hyvin, kaikki hyvin!

-Kaisa

 

 

LinkedIn

Osallistuin maanantaina Tampereen ammattikorkeakoulussa luentoon, jossa kerrottiin LinkedInistä. Tiesin, että LinkedIn on sosiaalinen media ammatilliseen verkostoitumiseen, mutta sen käyttäminen on minulle vierasta.

Joidenkin ihmisten työtehtävä on etsiä päivät pitkät hakusanoilla ihmisiä LinkedInistä heille sopiviin työtehtäviin. Eli jos etsit töitä, kannattaa oma profiili päivittää ja täyttää hakusanoilla, jotta sinut löytäisi paremmin. Jobs kohdalla näet myös avoimet työpaikat, jotka ehdotetaan sinulle sinun hakusanojen avulla. Jos et etsi töitä tällä hetkellä, LinkedInissä ei tarvitse olla aktiivinen jatkuvasti, mutta on hyvä päivittää profiilia tulevaisuutta ajatellen.

Tällä hetkellä pääkieli on vielä englanti ja profiileja etsitään suurimmaksi osaksi englanniksi. Suomen kielen käyttö yleistyy yhä enemmän, joten jossain vaiheessa LinkedIn varmasti myös suomennetaan. Tässä muutama vinkki, miten voit saada lisänäkyvyyttä.

1. Verkostoituminen
Mitä suurempi verkosto, sitä enemmän näkyvyyttä.  Facebookissa en esimerkiksi itse hyväksy ystäviksi sellaisia ihmisiä, joita en tunne. LinkedInissä taas voi verkostoitua tuttujen lisäksi kaikkien kanssa, joiden kanssa toivoisi yhteistyötä. Kun itse laittaa pyynnön verkostoitumiseen, se kannattaa räätälöidä sopivaksi. Pyyntöön olisi hyvä sisällyttää miksi haluat verkostoitua ja tämän lisäksi lyhyt esittely itsestäsi.

Erilaisten ryhmien kautta voi löytää saman henkisiä ihmisiä ja osallistumalla keskusteluihin, saat lisää näkyvyyttä (Ryhmiä löydät etsimällä jonkin hakusanan). Eli ole aktiivinen tykkäämällä, kommentoimalla ja jakamalla. Muista kuitenkin, että toisin kuin Facebook, LinkedIn ei ole tarkoitettu hupikäyttöön. Eli älä julkaise kissavideoita, jos ne eivät liity ammattiisi tai ammatillisiin kiinnostuskohteisiin.

2. Pistä oma profiili kuntoon
Ennen kuin alat päivittää omaa profiiliasi, kannattaa muuttaa asetuksista Sharing Profile Edits: Klikkaa yläpalkista Me -> Settings&Privacy -> Privacy -> Sharing Profile Edits -> No. Muuten kanssasi verkostoituneiden sähköpostit saattavat täyttyä sinun profiilipäivityksillä ja kuka nyt sellaisesta tykkäisi.

Kuvat ja otsikko
Hakukoneet suosivat profiileja kuvalla ja niitä klikataan useammin auki. Kuva saa olla rento. Kuvassa ei saisi olla muita ihmisiä, eläimiä tai asusteita, jotka peittävät kasvoja kuten aurinkolasit.

Lisäksi taustakuva kiinnittää lisää huomiota profiiliin. Taustakuva voi olla mielenkiinnon kohde tai työhön liittyvä kuva.

Otsikko profiilikuvan alla ei tarvitse olla ammatti. Otsikko voi olla lyhyt lause kiinnostuksistasi, ydinosaamisestasi tai mikä kuvaa sinua ihmisenä.

Oma LinkedIn linkki
Kaikilla on oma LinkedIn linkki. Joihinkin työhakemuksiin voi esimerkiksi liittää oma LinkedIn profiililinkin. Tämä linkki kannattaa myös personoida poistamalla ylimääräiset numerot ja jättämällä tilalle vain etusinimi ja sukunimi (huom! ei å, ä tai ö kirjaimia): Mene yläpalkissa Me -> Edit My Public Profile -> Edit public profile URL -> http://www.linkedin.com/in/etunimi-sukunimi

Summary
Tiivistelmään kannattaa panostaa ja päivittää tietyn ajoin. Varsinkin jos olet etsimässä työpaikkaa. Hakukoneet etsivät eniten avainsanoja tiivistelmästä.

Tiivistelmä saa olla rento, eikä tarvitse olla työhakemuksen kaltainen. Mainitse tiivistelmässä millainen olet, mistä tykkäät, mitä teet työksesi, mitä haluaisit tehdä ja minkälaisista työpaikoista olet kiinnostunut. Tiivistelmää voi täydentää linkeillä, työnäytteillä tai liitteillä. Lisäksi siitä on hyvä löytyä myös kontaktitiedot (vähintään sähköposti). Lopussa voi lisätä KEYWORDS-otsikolla lisää hakusanoja, joilla haluaisit löytyvän.

Experience/Education
Lisää ne työkokemukset, joilla haluat löytyä. Lisää työkokemukseen myös tieto miten työssä onnistut ja mitkä ovat työtehtäväsi. Kerro urasi tähtihetkistä.

Koulutuksiin voit lisätä kuvauksiin esimerkiksi opintoihin liittyviä sanoja. Voit lisätä myös opintosuunnitelmasta käydyt kurssit.

Jos olet ollut pitkään työttömänä, voit lisätä erillisen otsikon esimerkiksi experience alle ja kertoa missä olet hyvä ja mitä töitä etsit.

Skills&Endorsements
Näillä avainsanoilla voit korostaa profiiliasti. Mieti tarkkaan, mitä listaan kirjoitat.

Accomplishments
Tähän voit lisätä kielitaitosi, todistuksia tai voit korostaa tiettyjä kursseja.

Recommendations
Hakualgoritmit suosivat niitä profiileja, joilla on kolme tai enemmän suositusta. Suosituksia voit kysyä rohkeasti esimiehiltä, työkavereilta tai opiskelukavereilta.

Jos itse annat suosituksen jollekin, kerro mistä tunnet henkilön ja mene suoraan asiaan. Suosituksia voit antaa tai pyytää seuraavasta linkistä kirjautumalla ensiksi omaan profiiliin: www.linkedin.om/recs/ask

 

Profiilin päivittäminen ja oikeiden hakusanojen keskiminen on itselleni yllättävän haasteellista. Olen vakoillut sellaisten ihmisten profiileja, joilla on sama ammatti ja sellaisten joiden ammattia ehkä haluaisin. Näin olen löytänyt uusia avainsanoja, jotka sopivat kuvaamaan minuakin tai minun työtä.

Onnea päivittämiseen ja verkostoitumiseen!

-Kaisa

 

 

Kaikessa ei voi olla paras, joten verkostoidu!

Palveluliiketoiminnan perustana on asiakasymmärrys ja arvon luominen asiakkaalle. Liiketoiminnan vaihtaminen palveluliiketoiminnaksi vaatii yleensä myös strategisia muutoksia ja ajattelutavan uusimista. Tämä ei ole helppo prosessi ja johdon on kommunikoitava avoimesti henkilökunnan kanssa muutoksista.

Yrityksen täytyy tunnistaa missä he ovat hyviä ja missä he tarvitsevat vielä apua, jotta he pystyvät kehittymään. Tunnistamalla omat kyvyt ja kehityskohdat pystyy myös paremmin tunnistamaan mitä voi tarjota asiakkailleen. Osaaminen on ihmisissä ja sen takia tämä ei ole helppo prosessi.

Monet yritykset keskittyvät parantamaan ja laajentamaan henkilökunnan osaamista. Tieto oman henkilöstön osaamisesta on tärkeä, jotta tiedetään riittääkö lisäkoulutus vai täytyykö hankkia osaaminen verkostoitumalla. Henkilökunta on yksi isoimmista kilpailueduista, koska heitä kilpailija ei pysty kopioimaan.

Yksi yritys ei siltikään pysty olemaan kaikessa paras ja sen takia tärkeä osa palveluliiketoimintaa on verkostoituminen. Verkostoituminen voi olla yrityksille iso haaste, koska on vaikeaa löytää oikeaa osaamista ja kaikki tietenkin maksaa. Isoimpia haasteita on myös luottamus. Verkostoitumalla yrityksen on mahdollista kehittyä ja kasvaa nopeammin. Eri osaamisten yhdistämällä yrityksille voi syntyä synergiaetuja ja siitä taas uusia innovointeja. Yritys pystyy myös palvelemaan asiakkaitaan kattavammin. Kokonaisratkaisujen tarjoaminen on kilpailuvaltti, koska asiakkaat haluavat mielellään saada kaikki palvelut samasta paikasta.

Yhteistyö vaatii molemminpuolista sitoutumista ja luottamusta. Lisäksi on hyvä tuntea toistensa toiminta ja miten yritykset täydentävät toisiaan, jotta yhteiset tavoitteet saavutetaan. Tuntemalla toistensa toiminta ehkäistään päällekkäisiä toimintoja ja nopeutetaan toimintaa. Nopeus on kilpailuetu. Palveluliiketoiminnassa on tärkeää, että koko verkostoa ohjaa asiakasläheisyys.

Kilpailu on kova ja yritykset koittavat kehittää palveluitaan ja tarjontaa jatkuvasti. Verkostoitumalla yrityksen on mahdollista palvella laajempaa kohderyhmää ja parhaassa tapauksessa luoda kokonaan uusi liiketoiminta. Innovatiiviset yritykset seuraavat trendejä, tunnistavat muutokset ja osaavat reagoida niihin kehittämällä osaamistaan. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat nopeasti ja yhteistyökumppaneita voi sen mukaan vaihtaa tai hankkia lisää.

Oma mielipide/kokemus: Työpaikassani panostetaan työntekijöiden kehittymiseen.  Kehityskeskustelu pidetään kaksi kertaa vuodessa. Ensimmäisessä keskustelussaa koitetaan selvittää työntekijän kyvyt ja potentiaali.  Siinä mietitään missä työntekijä on hyvä ja miten hän on kehittynyt, missä on vielä kehittymisen varaa ja miten jatketaan tästä eteenpäin. Toisessa keskustelussa katsotaan onko omat tavoitteet saavutettu. Tämä auttaa myös työntekijää havainollistamaan mitä mahdollisuuksia hänellä on.

Verkostoituminen kuulostaa järkevältä, koska näin jokainen yritys voi keskittyä siihen mitä osaa parhaiten. Yrityksen osaaminen ja tarjonnan analysointi on tärkeä prosessi, jotta pystyy etsiä oikeat kumppanit. Markkinoille tulee verkostoitumisen avulla uusia innovaatioita, joihin yritys yksin ei olisi pystynyt tai tullut edes ajatelleeksi.

Kaisa

Lähde: Helander N., Kujala J., Lainema K., Pennanen M. 2013. Avaimia asiakasläheisyyteen – Uudistuva verkostomainen palveluliiketoiminta. Tampere: Suomen Yliopistopaino Oy.