Hyödynnä erilaisuuden potentiaalia

Jokainen yksilö on oma persoona ja kaikkia ei motivoi samat asiat. Ei ole yhtä oikeaa johtamistyyliä, vaan esimiehen täytyy tuntea alaisensa ja käyttää heihin sopivaa johtamistapaa.

Yleensä johtajat valitsevat alaisikseen ihmisiä, jotka muistuttavat heidän hyviä ominaisuuksia. Toisenlaiset ehdokkaat karsitaan pois. Ensivaikutelma syntyy muutamassa sekunnissa, mutta omat käsitykset pitäisi aina kyseenalaistaa. Erilaiset arvot eivät yleensä ole hyväksi, mutta eri toimintatavat ja kiinnostuksen kohteet voivat olla mahdollisuus. Kaikki ovat erilaisia ja näkevät asiat eri tavalla. Kun tämän ymmärtää, mahdollisuuksien potentiaali on rajaton.

Erilaisuuden ymmärtämistä varten kuuntelemisen ja kysymisen taidot ovat olennaiset (Miksi joku kokee asioita eri tavalla?). Ärsytys erilaisuudesta muuttuu näin kiinnostukseksi ja sitä kautta on mahdollisuus oppia uutta.

Kun johtaja ymmärtää omat heikkoudet ja vahvuudet, hän saattaa ymmärtää myös muita henkilöitä paremmin. Yksi tärkeimmistä työkaluista johtamisessa on peiliin katsominen!

Tässä erilaisuuden hyödyntämisen portaat:

 1. Pelko: Mitä pelkään itsessäni/toisessa?
 2. Vertailu: Kumpi meistä on parempi? Miksi?
 3. Ymmärtäminen: Mitä esteitä välillämme on? Miten voimme muuttaa käsityksiämme?
 4. Hyväksyminen: Voinko hyväksyä toista? Miten voidaan tehdä yhteistyötä
 5. Arvostaminen: Mitä voin oppia toiselta?

Johtamisessa täytyy osata myös vaikuttaa toisen ihmisen sisäiseen maailmaan. Mitä avoimempi on itse, sitä paremmin ymmärtää toisen sisäisen maailman (tunteet). Jotkut pitävät tällaista tunteisiin vaikuttamista manipulaationa, mutta vallankäyttö on oikein riippuen siitä mihin ja miten sitä käytetään.

Hyvä tiimi koostuu erilaisista ihmisisä, joilla on eri roolit ja joita johdetaan eri tavalla. Jalkapallojoukkueessakin kaikilla on oma rooli (esim. maalivahti ja keskushyökkääjä). Hyvä johtaja näkee eri ihmisten tuoma potentiaali ja miettii miten hän voi toimia, jotta alainen voi tehdä työnsä parhaalla mahdollisella tavalla.

– Kaisa

Lähde: Jabe, M. 2017. Erilaisten ihmisten johtaminen. 1. painos. Viro: Meedia Zone OÜ.

Advertisements

Palveluliiketoiminnan edelläkävijät

Tekesin ”Rajatonta rohkeutta”-artikkelissa tarkasteltiin erilaisia yrityksiä, jotka ovat palveluliiketoiminnan edelläkävijöitä. Edelläkävijyyden ulottuvuuksia ovat artikkelin mukaan asiakasymmärrys, kyseenalaistaminen, uutuusarvo, palveluasenne, verkostoituminen, ennakointikyky ja kasvun nälkä. Asiakas on liiketoiminnan ja ajattelun keskiössä ja asiakasymmärryksen avulla tunnistetaan uusia mahdollisuuksia tuottaa arvoa asiakkaalle. Asiakasrajapinta toimii innovaatioiden lähteenä ja uusien palveluiden testikenttänä. Kyseenalaistamalla perinteiset toimintamallit löydetään uusia innovaatioita ja liiketoimintaa voidaan suunnitella puhtaalta pöydältä. Kyseenalaistaminen pakottaa uudistumaan jatkuvasti ja avaa uusia markkinoitakin. Uutuusarvolla tarkoitetaan asiakkaalle uutta arvoa tuottavien ratkaisujen löytämistä – asiakkaan arkea parannetaan, arvo syntyy palvelussa vuorovaikutustilanteessa. Palveluasenteella tarkoitetaan koko yrityksen palvelukeskeisyyttä. Aito palveluasenne on avain yrityksen menestykseen. Edelläkävijäyritys hyödyntää verkostojaan ennakkoluulottomasti: uudet ideat voivat tulla vaikka kilpailijoilta. Ennakointikyky ja kasvun nälkä pitävät yrityksen strategisesti ketteränä, aina tähtäämässä kansainväliseen kasvuun markkinoita ennakoiden.

Minulle kolahti Senaatti-kiinteistöjen ratkaisuliiketoiminta: palveluja tuotteistetaan ja massaräätälöidään. Yritys yritti tarjota kaikille kaikkea, mutta joutui huomaamaan, että ylivertainen asiakaskokemus muodostuu jostain aivan muusta. He päätyivät kehittämään oman versionsa palveluliiketoiminnasta eli ratkaisuliiketoiminnan, jossa asiakas voi valita modulaarisista, standardoiduista palveluista itselleen sopivan paketin. Olin töissä tilitoimistossa, joka yritti tarjota kaikille kaikkea. Hinnoittelu oli vaikeaa ja monesti rutiinitöiden lisäksi tehdyt projektit jäivät tappiollisiksi. Uskonkin että Lego-palikkamainen palvelujen modulaarisuus ja standardisointi olisivat ratkaisu tilitoimistonkin palveluliiketoimintaan.

Artikkeli antoi paljon ajattelemisen aihetta. Moni esitelty yritys jatkaa menestystään, mutta esim. NOMO Jeans Oy on haettu konkurssiin ja Anton & Anton on sulkenut Porvoon liikkeensä, eikä ole laajentanut toimintaansa Helsingin ulkopuolelle. Aina hyvä idea ja rohkea edelläkävijyyskään eivät tuota toivottua tulosta. Omaa alaani ajatellen vahvimmin mieleen jäi pyrkimys arvokumppanuudesta asiakkaan kanssa. Tähän ollaan siirtymässä tilitoimistoalalla: enää ei riitä pelkkä kulujen ja tulojen kirjaaminen, vaan tarvitaan monipuolisempia asiantuntijapalveluita ja asiakasyrityksen toiminnan syvempää ymmärtämistä. Yhteinen päätöksenteko ja monipuolinen palvelu tekevät työstä mielenkiintoisempaa, mutta samalla kirjanpitäjän riski kasvaa – mitä syvemmällä on yrityksessä, sitä suurempi on vastuu asioiden mennessä pieleen (vahingonkorvaus- ja rikosoikeudellinen vastuu). Tilitoimistoala onkin muuttumassa, suuret toimistot syövät pieniä. Alalle on perinteisesti tultu hyvinkin matalalla koulutuksella, mutta nyt vaaditaan tradenomitason koulutusta. Muutos palveluliiketoiminnaksi onkin muuttanut koko alaa.

 

 

Lähteet:

Tekes. Rajatonta rohkeutta. https://www.tekes.fi/globalassets/julkaisut/rajatonta_rohkeutta.pdf. Luettu 27.6.2017.

 

Miia Caraballo

Miten ilmiö synnytetään?

Nyt kun olemme konmarittaneet kotimme kuntoon, ostaneet kaapit täyteen Mutti-tomaattimurskaa ja treenanneet crossfittiä, mitä haluammekaan seuraavaksi? Kirjassaan Ilmiön kaava Lauri Hilliaho ja Johanna Puolitaival esittävät teoriansa siitä, miten ilmiö luodaan. Ilmiön luominen on tavallista markkinointia kokonaisvaltaisempaa ja vaatii rohkeutta ja heittäytymistä – ilmiötä ei synny, jos ihmiset eivät lähde sitä vapaaehtoisesti rakentamaan. Ilmiössä yhdistyvät sosiaalinen toiminta, leviävä tarina ja lupaus. Kirjan mukaan ilmiö onkin huomiota herättävä tapahtumien joukko, joka tiivistyy jonkin aiheen ympärille, erottuu selvästi taustastaan ja syntyy, kun tarina leviää tehokkaasti ihmisten välillä ja aktivoi heitä lupauksillaan.

Ilmiön ytimessä onkin juuri tarina, jota kertovat ja luovat paitsi ilmiön rakentajat myös kuluttajat ja media. Hyvä tarina painuu mieleen ja sitä on helppo kertoa eteenpäin. Kirjassa listataankin tarinan rakennusmateriaaleja, joita ovat esimerkiksi arkkityypit, sankari, lohikäärme ja tunteet. Hyvä tarina synnyttää tunteita ja arkkityypit (esim. Daavid ja Goljat) tarjoavat tuttuja, tunnistettavia muotoja. Kuluttajan voi nostaa tarinan sankariksi ja lohikäärmeenä voi olla oman idean vastapooli.

Ilmiötä vievät eteenpäin innostujat ja vahvistajat ja pitävät yllä omistautujat. Ilmiö pitää juurruttaa tai muuten se voi jäädä hetkelliseksi menestykseksi. Sitä pitää myös pystyä uudistamaan. Kirja tarjoaa vinkkejä jokaiseen vaiheeseen ja eri kohderyhmien tavoittamiseen. Käytännön esimerkkeinä käytetään Youtuben kautta kuuluisuuteen noussutta Robinia ja suureen suosioon noussutta Nordic Business Forum -tapahtumaa. Muitakin esimerkkejä on sekä onnistumisista että epäonnistumisista, ja niiden avulla esitettyyn teoriaan saakin aivan uuden näkökulman.

Pidin kirjasta ja sain siitä paljon ideoita, mutta jäin silti miettimään, kuinka usein ilmiön luomisessa onnistutaan? Ja kuinka usein ilmiöksi nousee jotain aivan sattumalta? Oliko Henri Alénin reseptin luoma Mutti-mania suunniteltua vai yllätys kaikille? Epäilyistäni huolimatta tulen seuraamaan ilmiöitä aivan uusin silmin tämän kirjan luettuani. Ovatko poke-kulhot seuraava ruokahitti? Millainen tarina luodaan virtuaalitodellisuuteen perustuvien laitteiden ilmiöksi nostamiseen? Onko esineiden internet kohta kahvipöytäkeskusteluissamme? Mielenkiinnolla jään tarkastelemaan tulevien ilmiöiden kaavaa.

 

Lähteet:

Hilliaho & Puolitaival. 2015. Ilmiön kaava. Helsinki: Talentum.

 

Miia Caraballo

Miten tulla paremmaksi kuuntelijaksi?

Oletko mielestäsi hyvä kuuntelija vai haluaisitko parantaa kuuntelemisentaitoasi? Elämä on kiireinen ja aika on arvokasta. Mutta niin on myös kuunteleminen!

On olemassa neljä eri kuuntelemisen tasoa:

Välttävä kuunteleminen (Avoidance listening)
Ei kiinnosta ollenkaan mitä puhutaan. Kuuntelija saattaa vastata lyhyesti ”mmhm” eikä lopeta tekemistään kuuntelemisen ajaksi. Tämä saattaa ärsyttää puhujaa.

Puolustautuva kuunteleminen (Defensive listening)
Keskitytään omiin ajatuksiin ja odotetaan vaan, että toinen lopettaa puhumisen, jotta voi itse kertoa sanomisiaan. Ei kuunnella mistä on kyse, vaan otetaan kaikki henkilökohtaisesti ja puolustaudutaan. Tämä saattaa turhauttaa puhujaa.

Ongelmaratkaisu kuunteleminen (Problem-solving listening)
Kaikista yleisin kuuntelutaso. Kuunnellaan, jotta voidaan saavuttaa jotain, eli auttaa toista. Puhuja ei välttämättä tarvitse edes apua. Tämä saattaa antaa puhujalle olon, että hänet on ymmärretty väärin.

Yhdistävä kuunteleminen (Connective listening)
Keskitytään puhujaan täysin. Kuunnellaan, jotta opitaan jotain. Ja jos et opi mitään, et kuuntele kunnolla. Tämä ei ole helppo kuuntelutapa, mutta kannattavaa.

Kuuntelemisessa on tärkeintä keskittyminen. Ei kannata kertoa omaa mielipidettä, ennen kuin on kuunnellut toista loppuun asti. Vasta kun olet kuullut kaiken, voit ymmärtää mitä toinen tarkoittaa. Kun kuuntelet jotakin, anna hänelle olo, että hän on tärkein asia maailmassa. Voit myös kertoa siitä hänelle, esimerkiksi ”Haluan varmistaa, että ymmärrän kaiken…” ja jätät kaiken muun kesken, jotta voit keskittyä.

Kuunteleminen on enemmän kuin kuuleminen. Se on ymmärtämistä. Sen lisäksi, että kuuntelet, tarkkaile myös miten jotain sanotaan (kehonkieli).

Kaikista tärkeintä on mielestäni muistaa: Jos et kuullut tai ymmärtänyt, niin KYSY! Ei ole tyhmiä kysymyksiä. Se vain osoittaa mielenkiintoa.

Tässä vielä viisi kysymyskategoriaa, jolla voit parantaa kuuntelemisen ymmärrystä:

 1. Määritelmä kysymykset (Description questions)
  1. Kuka? Mitä? Missä? Miten?
   Voit kuvitella tilannetta paremmin
 1. Asia kysymykset (Cause questions)
  1. Miksi jotain tapahtui?
  2. Miksi hän teki jollain tavalla?
 2. Parhaan tapauksen kysymykset (Best Case questions)
  1. Mikä olisi paras tilanne siulle?
  2. Mitä tämä tilanne tarkoittaa heille?
 3. Mahdollisuus kysymykset (Possibility questions)
  1. Mitä jos…?
 4. Avustavat kysymykset (Contribution questions)
  1. Miten voin auttaa?
  2. Miten voin olla enemmän tukena?
  3. Mitä voin tehdä?

Kuunteleminen kannattaa! Ystäviä, työkavereita, asiakkaita, ketä vaan. Sen lisäksi, että voit oppia aina jotain uutta, se osoittaa arvostusta puhujaa kohtaan.

Ja eikun kuuntelemaan!

-Kaisa

Miten vältän väärinkäsityksiä viestinnässä:

Tarkoitus ja vaikutus sekoitetaan liiankin usein. Viestinnässä on hyvä muistaa, että viestin tarkoitus ei ole sama kuin viestin vaikutus. Viestin tarkoitus ei ole ehkä tarpeeksi selkeä ja siksi sen vaikutus voi olla väärinymmärrys. Kuuntelijoiden syyttäminen väärinymmärryksistä on pahinta mitä voi tehdä. Kuuntelijain ei tarvitse muuttua, vaan puhujan viestintätaito.

Esityksen jälkeen on hyvä varmistaa kuuntelijalta

 1. Mitä hän oppi?
 2. Mikä mielikuva heiltä jäi puhujasta?
 3. Mitä he aikovat tehdä/miten tästä jatketaan?

Ennen esitystä taas on tärkeä miettiä

 1. Mitä haluan kuuntelijan miettivän?
  Esim. Onko tarkoitus oppia jotain? Infota jostain? Vakuuttaa jostain?
 1. Mitä haluan kuuntelijan ajattelevan puhujasta tai puheesta?
  Eli esiintymistapa: kehonkieli, ääni. Mitä viestin itsestäni?
 1. Mitä haluan, että kuuntelija tekee esityksen jälkeen?
  Eli mitä täytyy tehdä? Kenen kanssa? Mihin mennessä?

Mieti tarkkaan myös mikä on viestin tarkoitus ja aloita sillä. Kerro heti alussa, mikä on päämäärä. Pidä asiat yksinkertaisina. Lisäksi on tärkeää kertoa esityksen sisältö, jotta kuuntelijat osaavat valmistautua siihen mitä heitä odottaa. Esitykset on hyvä aloittaa vahvasti ja lopettaa vahvasti. Ihmiset muistavat parhaiten esityksen alun ja lopun, joten muista kerrata ydin asiat varsinkin silloin.

Kuvahaun tulos haulle presentation

Miten saan kuuntelijan muistamaan viestini vielä paremmin?

 1. Hanki hänen mielenkiinto heti alusta positiivisella tavalla.
  Aloita esimerkiksi huomiota herättävällä kysymyksellä, faktalla, sitaatilla
 1. Piirrä kuva sanoilla
  Kerro yksityiskohtia, joilla kuuntelijalle muodostuu mielikuva
 1. Kerro tarttuva tarina
  Tarinan on hyvä sisältää: Ongelma, ratkaisu ja miten tarina liittyy esitykseesi? Mitä haluat kuuntelijan oppivan/muistavan?
 1. Ota tunteita mukaan
  Mitä tunteita haluat esityksen herättävän? Yhdistä tunteet 2. ja 3. kohtaan
 1. Pidä asiat yksinkertaisina ja kertaa tärkeimmät kohdat.

Näillä vinkeillä saat viestin oikein ja tehokkaammin perille. Lisäksi kuuntelijat muistavat viestisi paremmin ja pystyvät välittämään viestisi paremmin eteen päin.

-Kaisa

Pinterest yrityskäytössä

Go to Market raportti

 

Lähdimme tekemään Go to Market -projektiamme Interior Today Companylle, joka on loppukesästä 2016 perustettu suomalainen sisustusverkkokauppa. Kevään teemana oli digitaalisuus, ja meitä kiinnosti erityisesti sosiaalinen media sekä sen hyödyntäminen yrityksen näkökulmasta. Pohdimme somemarkkinointia, seuraajien lisäämistä ja lisäarvon tuottamista asiakkaille. Somekanavista Interior Todaylta löytyi jo ennestään Facebook- ja Instagram-tilit. Emme kuitenkaan kokeneet pystyvämme tarjoamaan riittävästi apua näiden sivujen ylläpidon suhteen, koska tilejä päivitettiin jo aktiivisesti. Sen sijaan päätimme luoda täysin uuden kanavan potentiaalisten asiakkaiden tavoitteluun, ja tässä kohtaa esille nousi visuaalinen kuvakanava Pinterest.

Pinterest on kuin online-leikekirja, jossa voit kerätä inspiraatiota ja ideoita ns. virtuaaliselle korkkitaululle. Pinterestissä kuvat ovat pääroolissa, ja nuorten naisten suosimassa yhteisössä vahvoja teemoja ovat ruoka & reseptit, kauneus & muoti sekä sisutus & remontointi. Yrityskäytössä Pinterestiä on hyödynnetty vielä varsin vähän, ainakin Suomessa. Lieneekö syynä suomalaisten yritysten ylipäätään hidas herääminen sosiaalisen median suhteen, vaiko jokin muu? Emme tiedä syytä, mutta halusimme lähteä selvittämään mitä Pinterest voi yritykselle tarjota. Yksi asia, mikä Pinterestissä nousi yrityskäytössä heti alkuun positiivisessa mielessä esille, ainakin verrattuna esimerkiksi kilpailevaan kuvasivusto Instagramiin, on liikenteen ohjaaminen yrityksen nettisivuille. Pinterestissä voi linkittää kuvat suoraan esimerkiksi verkkokaupan tuotesivulle tai blogitekstiin, jolloin kuvaan törmäävä voi halutessaan helposti klikata lisätietoa aiheesta, tai jopa ostaa kyseisen tuotteen.

Pinterestin käyttö on yksinkertaista eikä vaadi sen suurempia ponnisteluja yrityskäytössäkään. Yritystilin luominen oli yhtä helppoa kuin henkilökohtaisen profiilinkin perustaminen, ja monet muutkin toiminnot, kuten kuvien lisääminen (pinnaus), uudelleen jakaminen (repinnaus) ja kokoelmien luominen (taulut/ pinboards) toimivat samoin kuin yksityiskäyttäjilläkin. Omalta osaltamme suunnitelmana oli luoda heti alkuun Interior Todaylle neljä taulua; sisustus, säilytys, tekstiilit ja tapetit, joihin kaikkiin tulisi neljä kuvaa per taulu. Näin profiili ei olisi missään vaiheessa ”vajavainen” tai tyhjän näköinen. Kuukauden ajan pinnailisimme tasaiseen tahtiin kuvia niin, että näitä projektin loputtua olisi yhteensä 36 ja lisäisimme samalla vielä kaksi taulua lisää; makuuhuone ja keittiö.

Kuva2

Pysyimme jokseenkin suunnitelmassa, vaikka joitain haasteitakin oli. Tilin luomisen jälkeen kesti yllättävän kauan ennen kuin profiiliamme löytyi koko Pinterestistä. Tai löytyihän se omalla osoitteellaan, mutta hakukentissä se ei noussut, yrititpä sitten etsiä käyttäjää tai lisäämiämme kuvia. Pinterestin tuki toimi englanniksi ja vastauksia jouduimme odottamaan. Jonkinlaisen vastauksen lopulta saimme, että uuden profiilin löytymiseen / päivittymiseen saattaa kulua useampia päiviä, mutta meiltä tähän meni yli viikko. Hakutoiminnot saatiin loppu viimein kuitenkin toimimaan, mutta eli aikaa selvästi vaatii ennen kuin uusi tili löytää massiivisessa markkinakanavassa paikkansa.

Profiileita kuvineen on Pinterestissä paljon, todella paljon, joten erottuminen voi yritykselle olla vaikeaa. Tähän auttaa yksinkertainen resepti, mikä toimii somessa yleensäkin, eli ole aktiivinen! Pinterestin kohdalla siis; pinnaa, repinnaa, kommentoi, keskustele ja seuraa, sekä tärkein viimeisenä, eli panosta laadukkaisiin ja kiinnostaviin kuviin. Pinterest on täynnä toinen toistaan inspiroivampia, uniikkeja kuvia, ja koimme itsekin julkaisujen valitsemisen haasteeksi, vaikka Interior Todayn kuvat olivat sentään pitkälti ammattilaisen valokuvaamia. Oman kokemuksemme mukaan Pinterestissä kuvan saisi jakaa keskivertoa useammin verrattuna muihin sivustoihin. Pinnauksia tai repinnauksia voisi tehdä joka päivä tai parikin kertaa päivässä, jotta maksimaalinen hyöty saavutettaisiin. Mitä enemmän pinnaat, sitä enemmän saat näkyvyyttä.

kuva.png

Erottuvuuden lisäksi, myös potentiaalisten asiakkaiden tavoittaminen tuo omat haasteensa. Miten saada yrityksen kuva näkymään juuri nimenomaisesta aihealueesta kiinnostuneelle käyttäjälle? Tähän auttaa kuvien oikeanlainen tekstitys ja aihesanojen käyttö. Eli ne hakusanat, joilla käyttäjät voisivat hakea aiheesta tietoa, tulisi näkyä kuvien tai/ja taulujen kuvauskentissä. Seuraamalla kiinnostavia tahoja voit tuoda paremmin myös oman profiilisi esille, mutta käyttäjien seuraaminen (tai niiden haaliminen) ei kuitenkaan ole Pinterestissä avainasemassa, niin kuin monessa muussa somekanavassa. Pinterestissä ei välttämättä tarvitse seurata yrityksen tai yksittäisen henkilön koko profiilia, vaan voi seurata itseä kiinnostavia yksittäisiä tauluja tai laajempia aihe-alueita.

Pinterestiä käytetään ympäri maailmaa, mutta kielellisesti ja maantieteellisesti suurin kävijäkunta tulee Yhdysvalloista, jossa Pinterest on hyvinkin suosittu. Tämä heijastuu myös niiden harvojen suomalaisten firmojen Pinterest-tileissä, kun sivun kieli onkin englanti suomen sijaan. Voisikin kuvitella, että Pinterest on oiva markkinakanava kansainvälisen kaupankäynnin ja näkyvyyden lisäämiseen, mutta kuinka paljon Pinterest hyödyttää Suomen rajojen sisäpuolella toimivaa firmaa? Interior Today ei toistaiseksi toimita tavaraa ulkomaille, joten meidän oli tavoitettava suomalaiset käyttäjät. Profiili luotiin siis täysin suomenkielisenä, sekä kaikki hakusanat ja kuvatekstit olivat myös suomeksi. Analyysitietoja katsoessa (viimeisen 30 päivän ajalta katsojien profiilit maittain), voimme todeta onnistuneemme hyvin tavoittamaan juuri suomalaiset käyttäjät.

maat

Pinterestin yritystilin analyysitiedot eivät kerro aivan kaikkea, mutta jotain näistä voi todeta, kuten esimerkiksi Interior Todayn kohdalla pinnauksien katselukertojen tasaisen nousun. Huhtikuussa pinnauksien katselukertojen päivittäinen keskiarvo oli 44, kun taas toukokuun ajalta jo 134 (huhti-toukokuun keskiarvo 90). Katsojaprofiilien huhtikuinen keskimäärä päivää kohden taas oli 14 ja toukokuun puolella 45 (huhti-toukokuun keskiarvo 30). Prosentuaalisesti huimia nousuja siis, kun tili kuitenkin on luotu vasta pari kuukautta sitten. Selvät piikit näkyvät pinnausten kohdalla, ja suurin piikki näkyy sunnuntaina 7.5 kun lisäsimme useamman kuvan saman päivän aikana saaden tavoitekuvamäärämme täyteen. Tämän jälkeen ”luovutimme” tilin Interior Todayn omistajille, ja seuraavat nousut olivatkin jo toimeksiantajamme omia pinnauksia sekä uuden Pinterest-profiilin mainos Interior Todayn Facebook-sivulla.

huhti_toukokuu

Vaikka kuvia katsellaan, varsinaisia napsautuksia, eli kuvista verkkokaupan sivuille klikkauksia ei vielä kovin paljon ole, ja näistäkin suurin osa taitaa olla omia testailuitamme tai ”esimerkkinäyttöjä”. Tulee kuitenkin muistaa, että lähtökohtaisesti Pinterest ei ole kauppapaikka, vaan ideoiden ja inspiraation lähde. Uskomme silti, että pitkällä tähtäimellä, jos sivu pidetään aktiivisena, saadaan ohjattua myös verkkokaupan sivuille enemmän kävijäkuntaa ja sitä myötä lisättyä mahdollisia kauppoja. Aikaa prosessi kuitenkin vie, ja nähtäväksi jää riittääkö Interior Todayn kohdalla rahkeet tämän markkinakanavan säilyttämiseen. Ei kokeilussa kuitenkaan mitään menetä, ja vaikka kallisarvoinen aika olisi nyt kortilla, on Pinterestin pyörteisiin nyt huomattavasti helpompi hypätä, kun tili ja pohja ovat jo olemassa.

taulut

 

Interior Todayn Pinterest-sivuihin pääset paremmin tutustumaan tästä 🙂

 

Katja & Outi

MOOC – opiskelun tulevaisuus?

MOOC (Massive Open Online Course) on oppimiseen kehitetty verkkokurssi, jonka myötä opiskelu voi lähitulevaisuudessa muovautua täysin uuteen uskoon. MOOC-verkkokurssit ovat maksuttomia ja kaikille avoimia, mahdollistaen nimensä mukaisesti massiivisen määrän osallistujia. MOOC-kurssit voivat olla luennoitsijakeskeisiä tai ne voivat korostaa yhteisöllisyyttä erilaisia sosiaalisen median kanavia hyödyntäen. Kursseilla saattaa olla tehtäviä ja tenttejä, ja automaatio arvioi suorituksen viipymättä palautuksen jälkeen. MOOC korostaa opiskelijan omaa aktiivisuutta sekä vastuuta opinnoistaan, ja vastaavasti vie opettajalta roolia pois.

Näin monimuoto-opiskelijana MOOC kuulosta äkkiseltään erittäin toivotulta opiskelumuodolta. Työn ja harrastusten lomassa opiskelu on aina haaste, ja MOOCin avulla pystyisit suorittamaan kurssit tehtävineen ja tentteineen juuri sinulle sopivimpaan ajankohtaan. Kello kymmenen luennot illalla iltapalan lomassa sopisi enemmän kuin hyvin omaan päivärytmiini. Kuitenkin, täysin verkossa suoritettava itsenäinen opiskelu kuulostaa hurjalta. Vaikka pystyisit kommunikoimaan opiskelijatovereiden kanssa erilaisten verkkoyhteisöjen välityksellä, ei tätä voi verrata mitenkään vertaistukeen, jota kasvotusten kavereiden kanssa voi saada.

Voittaako verkko-opiskelun hyödyt kuitenkin mahdolliset haitat? Kaikille avoimet ilmaiset massakurssit poistaisivat sen ikävän tosiasian, että opiskelemaan on tänä päivänä äärimmäisen vaikea päästä. Hakijoita on huimasti enemmän kuin mitä opiskelupaikkoja on tarjota ja moni jumittuu pitkittyneeseen “välivuoteen” kun mieleistä paikkaa ei saa. Avoin verkko-opiskelu poistaisi määrärajoitteet ja omaa kiinnostuksen kohdetta olisi helpompi etsiä kokeilemalla useammankin eri alan kursseja. Se poistaisi myös opiskelijan riippuvuuden koulupaikkaan, eli opiskelun perässä ei välttämättä tarvitsisi enää muuttaa. Lisäksi opetuksen ja oppimisen tasoa pystyttäisiin seuraamaan laajemmin ja välttämään mahdollinen eriarvoisuus.

En kuitenkaan laajentaisi verkko-opiskelua sen enempää kuin korkeakouluopintoihin, eli perusopetuksen ja jopa toisen asteen koulutuksen pitäisin entisellään.
Mutta enivei, peukku siis MOOCille, vaikka jonkinlaisen ihmiskontaktin toivoisin aikuisopiskelussakin silti edelleen säilyvän 🙂

K.W.