Tagged: lean

Logistiikka ja lean

Alun perin ideani oli kirjoittaa logistiikan kirjakolahdus Hokkasen ja Karhusen teoksesta “Johdatus logistiseen ajatteluun”, mutta koska logistiikan ryhmätyömme myötä suuremman oivalluksen sai aikaan toinen kirja, kirjoitan tämän nyt sen pohjalta. Voin kuitenkin lämpimästi suositella Hokkasen ja Karhusen kirjaa logistiikan maailmaan tutustuvalle ns perusteoksena, josta käy ilmi kaikki oleellinen ja enemmänkin.

 

Olen aina pitänyt logistiikkaa alana jotenkin tylsänä ja yhdistänyt sen vain sekaisiin varastoihin ja ohi viilettäviin rekkoihin. No, eiväthän nämä stereotypiat ole toki tuulesta temmattuja, mutta se, mikä sai oman mielenkiintoni heräämään ja näkemään logistiikan osana suurempaa kokonaisuutta, on lean. Modigin ja Ahlströmin kirja “Tätä on lean” johdatti lukiansa virtaus- ja resurssitehokkuuden saloihin hyvin konkreettisesti, vertaamalla prosesseja meitä jokaista koskettaviin käytännön asioihin kuten esimerkiksi potilaan diagnoosin saamiseen.

 

 Logistiikalla tarkoitetaan pääsääntöisesti materiaalien hallinnointia, mutta miksei toimivia oppeja ja menetelmiä voisi soveltaa myös ihmisiin? Voihan ihminenkin olla liikuteltava yksikkö, ja vertasihan jopa Hokkanen ja Karhunenkin kirjassaan hautausmaatakin eräänlaiseksi varastoksi. Itselle juuri tämä ihmisyhteys toi laajempaa perspektiiviä logistiikan oppeihin, ja pystyi pohtimaan asioita omankin elämän kannalta. Onhan mielenkiintoisempaa miettiä, miten esimerkiksi itse matkustajana pääsen paikasta A paikkaan B mahdollisimman tehokkaasti ja resursseja säästäen, kun että seuraisin sitä yhden mutterin matkaa valmistajalta kuluttajalle.

 

 Tosin, onhan logistiikka käsitteenä jo hieman muuttunutkin kattaen muutakin kuin pelkän materiaalivirran. Eihän leaniakaan pelkästään hyödynnetä logistiikan maailmassa, vaan sitä voidaan soveltaa myös muilla aloilla, kuten terveydenhuoltoalalla. Leanista ja muista logistiikan opeista voisi kuitenkin hyvin ottaa mallia vielä enemmänkin, sillä niin kutsuttuihin turhuuksiin ja arvoa tuottamattomiin vaiheisiin tuntuu törmäävän jokapäiväisessä elämässä tämän tästä. Voisiko logistista ajattelua soveltaa siis laajemminkin yhteiskuntamme ongelmiin? En tiedä, mutta itse olen ainakin oppinut lukemieni kirjojen ja opintojakson myötä antamaan enemmän painoarvoa myös logistiikalle. Ja vaikka lean enemmän kolahtikin, niin toki arvostan nyt enemmän myös ihan sitä varasto- ja kuljetuspuoltakin, jossa ne mutteritkin matkaavat.

 

 K.W.

 

 Kirjat: Hokkanen, S. & Karhunen, J. 2014. Johdatus logistiseen ajatteluun / Modig, N. & Åhlström, P. 2015. Tätä on lean