Tagged: MOOC

MOOC – opiskelun tulevaisuus?

MOOC (Massive Open Online Course) on oppimiseen kehitetty verkkokurssi, jonka myötä opiskelu voi lähitulevaisuudessa muovautua täysin uuteen uskoon. MOOC-verkkokurssit ovat maksuttomia ja kaikille avoimia, mahdollistaen nimensä mukaisesti massiivisen määrän osallistujia. MOOC-kurssit voivat olla luennoitsijakeskeisiä tai ne voivat korostaa yhteisöllisyyttä erilaisia sosiaalisen median kanavia hyödyntäen. Kursseilla saattaa olla tehtäviä ja tenttejä, ja automaatio arvioi suorituksen viipymättä palautuksen jälkeen. MOOC korostaa opiskelijan omaa aktiivisuutta sekä vastuuta opinnoistaan, ja vastaavasti vie opettajalta roolia pois.

Näin monimuoto-opiskelijana MOOC kuulosta äkkiseltään erittäin toivotulta opiskelumuodolta. Työn ja harrastusten lomassa opiskelu on aina haaste, ja MOOCin avulla pystyisit suorittamaan kurssit tehtävineen ja tentteineen juuri sinulle sopivimpaan ajankohtaan. Kello kymmenen luennot illalla iltapalan lomassa sopisi enemmän kuin hyvin omaan päivärytmiini. Kuitenkin, täysin verkossa suoritettava itsenäinen opiskelu kuulostaa hurjalta. Vaikka pystyisit kommunikoimaan opiskelijatovereiden kanssa erilaisten verkkoyhteisöjen välityksellä, ei tätä voi verrata mitenkään vertaistukeen, jota kasvotusten kavereiden kanssa voi saada.

Voittaako verkko-opiskelun hyödyt kuitenkin mahdolliset haitat? Kaikille avoimet ilmaiset massakurssit poistaisivat sen ikävän tosiasian, että opiskelemaan on tänä päivänä äärimmäisen vaikea päästä. Hakijoita on huimasti enemmän kuin mitä opiskelupaikkoja on tarjota ja moni jumittuu pitkittyneeseen “välivuoteen” kun mieleistä paikkaa ei saa. Avoin verkko-opiskelu poistaisi määrärajoitteet ja omaa kiinnostuksen kohdetta olisi helpompi etsiä kokeilemalla useammankin eri alan kursseja. Se poistaisi myös opiskelijan riippuvuuden koulupaikkaan, eli opiskelun perässä ei välttämättä tarvitsisi enää muuttaa. Lisäksi opetuksen ja oppimisen tasoa pystyttäisiin seuraamaan laajemmin ja välttämään mahdollinen eriarvoisuus.

En kuitenkaan laajentaisi verkko-opiskelua sen enempää kuin korkeakouluopintoihin, eli perusopetuksen ja jopa toisen asteen koulutuksen pitäisin entisellään.
Mutta enivei, peukku siis MOOCille, vaikka jonkinlaisen ihmiskontaktin toivoisin aikuisopiskelussakin silti edelleen säilyvän 🙂

K.W.