Tagged: työhyvinvointi

Asiakaskokemus ja työilmapiiri


”I’ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel” – Maya Angelou.

Nykyisin tuote on sivuroolissa ja asiakkaalle luoma arvo on etusijalla. Työntekijät sekä asiakas yhdessä luovat asiakaskokemuksen ja se on tärkeä kilpailuetu. Työntekijän kokemukset yrityksessä vaikuttavat suoraan asiakkaan kokemaan palveluun. Positiiviset tunteet tarttuvat myös asiakkaaseen. Työyhteisön positiivinen asenne auttaa siten yritystä saavuttamaan yhteiset tavoitteet.

Mikä vaikuttaa työilmapiiriin ja työhyvinvointiin? Esimiehen täytyy olla roolimallina ja antaa puitteet hyvään työympäristöön. Ylivertainen asiakaskokemus luodaan yhdessä ja kollektiivisuuden tunne yksikkörajojen yli vaikuttaa työtehoon sekä tuottavuuteen. Työntekijöiden on tärkeä ymmärtää mikä on heidän roolinsa palveluketjussa, jotta työ antaa heille merkityksellisyyden tunteen ja he huomaavat heistä johtuvaa edistystä. Edistymisen tunne on tärkeä hyvinvoinnin lähde.

Lopulta kuitenkin jokainen yksilö on itse vastuussa valinnoistaan ja omasta onnellisuudestaan. Jokaiselle ihmisellä on erilainen käsitys onnellisuudesta, mutta kaikilla se vaikuttaa positiivisesti elämänlaatuun ja tyytyväisyyteen. Onnellisuuteen pystyy vaikuttamaan itse noin 40 %. Yksilön on hyvä selvittää mikä on hänelle merkityksellistä. Merkityksellisyys synnyttää hyvinvointia, elinvoimaa sekä motivaatiota pyrkiä tavoitteita kohti. Jokainen on itse vastuussa millä asenteella kohtaa toisia yksilöitä ja syntyykö työkavereiden välille yhteys. Mitä parempi yhteys työkavereilla on, sitä enemmän he luottavat toisiinsa ja ovat valmiita ratkomaan ongelmia yhdessä. Yhteys voi syntyä hyvinkin nopeasti menemällä esimerkiksi yhdessä kahvitauolle tai lounaalle.

Miten voi harjoittaa positiivisia tunteita? Mieti joka päivä viisi asiaa, joista olet kiitollinen. Toinen tapa on ajatuksienhallinta: Heti kun huomaa negatiivisia ajatuksia, kannattaakin miettiä hetken itsekseen miten nämä ajatukset saisi positiiviseksi. Positiivisia tunteita syntyy myös ihan pienistä teoista kuten esimerkiksi tervehtimisestä, hymyilemisestä ja toisen auttamisesta.

Kaisa