Tagged: työilmapiiri

Täydellisen tiimin kokoaminen

Täydellisessä tiimissä kaikki yksiöt ovat erilaisia ja täydentävät tosiaan. Jokaisen jäsenen on tarkoitus tuoda lisäarvoa tiimille. Tiimin jäsenillä on sama päämäärä, mutta heillä on eri roolit. Yleensä keskitytään pelkästään henkilön tehtävärooliin, mutta sen lisäksi kaikilla on tiimirooli. Ihanteellisin yksilö on sekä pätevä (tehtävään) että sopiva (tiimiin). Huonoin valinta taas on pätevä, mutta epäsopiva.

Tässä ovat belbin yhdeksän tiimiroolia:
1. Ideoija
2. Mahdollisuuksien etsijä
3. Koordinoija
4. Puskija
5. Arvioija
6. Tiimityöskentelijä
7. Toteuttaja
8. Viimeistelijä
9. Asiantuntija

Tiimin rakentamisessa voidaan käyttää erilaisia testejä, joiden avulla voidaan selvittää jäsenten roolin. Pätevyys ei ole tärkeintä, vaan asenne ja kokeeko yksilö työnsä merkitykselliseksi. Kysy yksilöiltä suoraan mistä he tykkäävät ja mieti sitä kautta sopivat tehtävät. Mieltymykset saattavat muuttua.

Esimiehen/tiimijohtajan rooli tiimissä on valvoa toimintaa ja puuttua tarvittaessa esimerkiksi konfliktitilanteissa. Kaikkia ristiriitoja ei tarvitse ratkaista, koska ne saattavat myös kehittää yhteisöä. Mistä tiedän milloin konflikti täytyy ratkaista? Jos joku osapuolista on alistetussa asemassa, ristiriita ei ole rakentava.

Esimiehen/tiimijohtajan on kuitenkin muistettava, että hänellä ei ole pelkästään tiimi. Tiimi koostuu yksilöistä joilla on omat tehtävät ja jokainen tarvitsee eri tavalla huomiota ja johtamista (tutustu Tilannejohtamiseen).

Lisäksi tiimiin voi valita 1-2 poikkeuksellisen kyvykkäitä jäseniä. Lyhyellä tähtäimellä tähti vaikuttaa tiimiin olemalla esimerkki, joka tukee ja rohkaisee muita. Pitkällä tähtäimellä tähti opettaa koko tiimiä kehittymään. Miten varmistaa, että kateus ei valtaa tiimiä? Esimiehen/tiimijohtajan kuuluu varmistaa, että jokainen pitää omaa tehtävää mielekkäänä ja jokainen tuntee itsensä tärkeäksi. Kaikki kunnia ei saa langeta pelkästään tähdelle, vaan koko tiimiä täytyy muistaa.

Tämä pätee mielestäni hyvin työelämään, mutta esimerkiksi myös opiskelun puolelle.
(Mikä muuten tiimin ja ryhmän ero? Tiimillä yksi yhteinen tavoite, ryhmässä yksilöillä omat tavoitteet.)

– Kaisa

Mitä työtoverit ajattelevat minusta?

Innostuin omasta kirjoituksestani “Asiakaskokemus ja työilmapiiri” ja jäin miettimään miten voin vaikuttaa omassa työpaikassani.

Monet ihmiset ovat liian ankaria itselleen ja kriittisiä itsestään. Palautetta tulee esimieheltä, mutta mitä työkaverit ajattelevat minusta? Tästä aloitin pienen projektin.

Olen asiakaspalvelutyössä ja suurin osa asiakkaista ovat mahtavia. Välillä tutustuu kuitenkin sellaisiin asiakkaisiin, jotka saavat aurinkoisesta päivästä sateisen. Halusin meidän työntekijöiden huoneeseen taulun, jossa lukee mitä työkaverit ajattelevat toisistaan. Huonona päivänä voi käydä lukemassa mitkä ovat luonteenpirteet, jotka toiset arvostavat ja toivottavasti se antaa voimaa jaksamaan.

Kerroin työkavereille suunitelmistani ja pyysin kaikkia vastaamaan minulle lyhyesti mitä arvostaa toisessa.

IMG_20160420_103407

Olet tärkeä osa kokonaisuutta

Halusin, että myös ulkomuoto kuvaa projektin tarkoitusta: “Olet tärkeä osa kokonaisuutta”. Jokainen pala sydämessä kuvaa yhtä työntekijää.

Tämä oli pieni asia, mutta sai hyvän vastaanoton työtovereilta ja muilta osastoilta. Isossa yrityksessä myös osastojen ylinen ilmapiiri on tärkeä. Kaikkien täytyy puhaltaa samaan hiileen. Vaikka välillä on rankkaa ja kiireistä ei saa unohtaa, että olemme kaikki osaa samaa kokonaisuutta. Mitä jos ihmisten sijan mietitäänkin mitä arvostetaan muissa osastoissa? Ehkä se on seuraava projektini.

Kaisa

 

Asiakaskokemus ja työilmapiiri


”I’ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel” – Maya Angelou.

Nykyisin tuote on sivuroolissa ja asiakkaalle luoma arvo on etusijalla. Työntekijät sekä asiakas yhdessä luovat asiakaskokemuksen ja se on tärkeä kilpailuetu. Työntekijän kokemukset yrityksessä vaikuttavat suoraan asiakkaan kokemaan palveluun. Positiiviset tunteet tarttuvat myös asiakkaaseen. Työyhteisön positiivinen asenne auttaa siten yritystä saavuttamaan yhteiset tavoitteet.

Mikä vaikuttaa työilmapiiriin ja työhyvinvointiin? Esimiehen täytyy olla roolimallina ja antaa puitteet hyvään työympäristöön. Ylivertainen asiakaskokemus luodaan yhdessä ja kollektiivisuuden tunne yksikkörajojen yli vaikuttaa työtehoon sekä tuottavuuteen. Työntekijöiden on tärkeä ymmärtää mikä on heidän roolinsa palveluketjussa, jotta työ antaa heille merkityksellisyyden tunteen ja he huomaavat heistä johtuvaa edistystä. Edistymisen tunne on tärkeä hyvinvoinnin lähde.

Lopulta kuitenkin jokainen yksilö on itse vastuussa valinnoistaan ja omasta onnellisuudestaan. Jokaiselle ihmisellä on erilainen käsitys onnellisuudesta, mutta kaikilla se vaikuttaa positiivisesti elämänlaatuun ja tyytyväisyyteen. Onnellisuuteen pystyy vaikuttamaan itse noin 40 %. Yksilön on hyvä selvittää mikä on hänelle merkityksellistä. Merkityksellisyys synnyttää hyvinvointia, elinvoimaa sekä motivaatiota pyrkiä tavoitteita kohti. Jokainen on itse vastuussa millä asenteella kohtaa toisia yksilöitä ja syntyykö työkavereiden välille yhteys. Mitä parempi yhteys työkavereilla on, sitä enemmän he luottavat toisiinsa ja ovat valmiita ratkomaan ongelmia yhdessä. Yhteys voi syntyä hyvinkin nopeasti menemällä esimerkiksi yhdessä kahvitauolle tai lounaalle.

Miten voi harjoittaa positiivisia tunteita? Mieti joka päivä viisi asiaa, joista olet kiitollinen. Toinen tapa on ajatuksienhallinta: Heti kun huomaa negatiivisia ajatuksia, kannattaakin miettiä hetken itsekseen miten nämä ajatukset saisi positiiviseksi. Positiivisia tunteita syntyy myös ihan pienistä teoista kuten esimerkiksi tervehtimisestä, hymyilemisestä ja toisen auttamisesta.

Kaisa