Tagged: verkostoituminen

Kaikessa ei voi olla paras, joten verkostoidu!

Palveluliiketoiminnan perustana on asiakasymmärrys ja arvon luominen asiakkaalle. Liiketoiminnan vaihtaminen palveluliiketoiminnaksi vaatii yleensä myös strategisia muutoksia ja ajattelutavan uusimista. Tämä ei ole helppo prosessi ja johdon on kommunikoitava avoimesti henkilökunnan kanssa muutoksista.

Yrityksen täytyy tunnistaa missä he ovat hyviä ja missä he tarvitsevat vielä apua, jotta he pystyvät kehittymään. Tunnistamalla omat kyvyt ja kehityskohdat pystyy myös paremmin tunnistamaan mitä voi tarjota asiakkailleen. Osaaminen on ihmisissä ja sen takia tämä ei ole helppo prosessi.

Monet yritykset keskittyvät parantamaan ja laajentamaan henkilökunnan osaamista. Tieto oman henkilöstön osaamisesta on tärkeä, jotta tiedetään riittääkö lisäkoulutus vai täytyykö hankkia osaaminen verkostoitumalla. Henkilökunta on yksi isoimmista kilpailueduista, koska heitä kilpailija ei pysty kopioimaan.

Yksi yritys ei siltikään pysty olemaan kaikessa paras ja sen takia tärkeä osa palveluliiketoimintaa on verkostoituminen. Verkostoituminen voi olla yrityksille iso haaste, koska on vaikeaa löytää oikeaa osaamista ja kaikki tietenkin maksaa. Isoimpia haasteita on myös luottamus. Verkostoitumalla yrityksen on mahdollista kehittyä ja kasvaa nopeammin. Eri osaamisten yhdistämällä yrityksille voi syntyä synergiaetuja ja siitä taas uusia innovointeja. Yritys pystyy myös palvelemaan asiakkaitaan kattavammin. Kokonaisratkaisujen tarjoaminen on kilpailuvaltti, koska asiakkaat haluavat mielellään saada kaikki palvelut samasta paikasta.

Yhteistyö vaatii molemminpuolista sitoutumista ja luottamusta. Lisäksi on hyvä tuntea toistensa toiminta ja miten yritykset täydentävät toisiaan, jotta yhteiset tavoitteet saavutetaan. Tuntemalla toistensa toiminta ehkäistään päällekkäisiä toimintoja ja nopeutetaan toimintaa. Nopeus on kilpailuetu. Palveluliiketoiminnassa on tärkeää, että koko verkostoa ohjaa asiakasläheisyys.

Kilpailu on kova ja yritykset koittavat kehittää palveluitaan ja tarjontaa jatkuvasti. Verkostoitumalla yrityksen on mahdollista palvella laajempaa kohderyhmää ja parhaassa tapauksessa luoda kokonaan uusi liiketoiminta. Innovatiiviset yritykset seuraavat trendejä, tunnistavat muutokset ja osaavat reagoida niihin kehittämällä osaamistaan. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat nopeasti ja yhteistyökumppaneita voi sen mukaan vaihtaa tai hankkia lisää.

Oma mielipide/kokemus: Työpaikassani panostetaan työntekijöiden kehittymiseen.  Kehityskeskustelu pidetään kaksi kertaa vuodessa. Ensimmäisessä keskustelussaa koitetaan selvittää työntekijän kyvyt ja potentiaali.  Siinä mietitään missä työntekijä on hyvä ja miten hän on kehittynyt, missä on vielä kehittymisen varaa ja miten jatketaan tästä eteenpäin. Toisessa keskustelussa katsotaan onko omat tavoitteet saavutettu. Tämä auttaa myös työntekijää havainollistamaan mitä mahdollisuuksia hänellä on.

Verkostoituminen kuulostaa järkevältä, koska näin jokainen yritys voi keskittyä siihen mitä osaa parhaiten. Yrityksen osaaminen ja tarjonnan analysointi on tärkeä prosessi, jotta pystyy etsiä oikeat kumppanit. Markkinoille tulee verkostoitumisen avulla uusia innovaatioita, joihin yritys yksin ei olisi pystynyt tai tullut edes ajatelleeksi.

Kaisa

Lähde: Helander N., Kujala J., Lainema K., Pennanen M. 2013. Avaimia asiakasläheisyyteen – Uudistuva verkostomainen palveluliiketoiminta. Tampere: Suomen Yliopistopaino Oy.