Tagged: Yrittäjyys

Hyödynnä erilaisuuden potentiaalia

Jokainen yksilö on oma persoona ja kaikkia ei motivoi samat asiat. Ei ole yhtä oikeaa johtamistyyliä, vaan esimiehen täytyy tuntea alaisensa ja käyttää heihin sopivaa johtamistapaa.

Yleensä johtajat valitsevat alaisikseen ihmisiä, jotka muistuttavat heidän hyviä ominaisuuksia. Toisenlaiset ehdokkaat karsitaan pois. Ensivaikutelma syntyy muutamassa sekunnissa, mutta omat käsitykset pitäisi aina kyseenalaistaa. Erilaiset arvot eivät yleensä ole hyväksi, mutta eri toimintatavat ja kiinnostuksen kohteet voivat olla mahdollisuus. Kaikki ovat erilaisia ja näkevät asiat eri tavalla. Kun tämän ymmärtää, mahdollisuuksien potentiaali on rajaton.

Erilaisuuden ymmärtämistä varten kuuntelemisen ja kysymisen taidot ovat olennaiset (Miksi joku kokee asioita eri tavalla?). Ärsytys erilaisuudesta muuttuu näin kiinnostukseksi ja sitä kautta on mahdollisuus oppia uutta.

Kun johtaja ymmärtää omat heikkoudet ja vahvuudet, hän saattaa ymmärtää myös muita henkilöitä paremmin. Yksi tärkeimmistä työkaluista johtamisessa on peiliin katsominen!

Tässä erilaisuuden hyödyntämisen portaat:

  1. Pelko: Mitä pelkään itsessäni/toisessa?
  2. Vertailu: Kumpi meistä on parempi? Miksi?
  3. Ymmärtäminen: Mitä esteitä välillämme on? Miten voimme muuttaa käsityksiämme?
  4. Hyväksyminen: Voinko hyväksyä toista? Miten voidaan tehdä yhteistyötä
  5. Arvostaminen: Mitä voin oppia toiselta?

Johtamisessa täytyy osata myös vaikuttaa toisen ihmisen sisäiseen maailmaan. Mitä avoimempi on itse, sitä paremmin ymmärtää toisen sisäisen maailman (tunteet). Jotkut pitävät tällaista tunteisiin vaikuttamista manipulaationa, mutta vallankäyttö on oikein riippuen siitä mihin ja miten sitä käytetään.

Hyvä tiimi koostuu erilaisista ihmisisä, joilla on eri roolit ja joita johdetaan eri tavalla. Jalkapallojoukkueessakin kaikilla on oma rooli (esim. maalivahti ja keskushyökkääjä). Hyvä johtaja näkee eri ihmisten tuoma potentiaali ja miettii miten hän voi toimia, jotta alainen voi tehdä työnsä parhaalla mahdollisella tavalla.

– Kaisa

Lähde: Jabe, M. 2017. Erilaisten ihmisten johtaminen. 1. painos. Viro: Meedia Zone OÜ.

Lyhyesti Market Entrystä

Kun yritys haluaa tuoda uuden tuotteen markkinoille, on kaikista tärkeintä tuntea oma tuote sekä markkinatilanne. Taustatyötä kannattaa tehdä kunnolla.

Ensiksi tehdä markkinatutkimus. Markkinatutkimus sisältää mm. seuraavia tutkimuksia: kilpailutilanne, asiakkaat, logistiikka. Tärkeä on myös selvittää mahdollisia esteitä. Este voi olla esimerkiksi maan lakien lisäksi markkina-alueen uskonto tai kulttuuri.

Markkinatutkimuksen jälkeen voidaan selvittää kohderyhmää (segmentti) sekä potentiaalisten asiakkaiden ostokäyttäytymistä. Ostokäyttäytymistutkimuksessa voidaan tutkia:

-Tuotteen käyttöaikaa ja käyttötapaa
-Tuotteen tärkeys ja tyytyväisyys. Unelmatilanteessa asiakkaalle tuote on yhtä laadukas kuin tärkeä. Turha keskittyä pelkästään tyytyväisyyteen, vaan keskittyä siihen mikä asiakkaalle on tärkeä.
-Kuinka paljon asiakas on valmis maksamaan?
-Mistä asiakas haluaa ostaa tuotteen?

Näiden tutkimusten perusteella voi luoda strategian miten edetä.

-Kaisa

Yrittäjän työkalut

Liiketoimintaosaaminen

Yrittäjän työkalut

En voi väittää etteikö se olisi käynyt myös minun mielessä. Puhun nyt yrittäjyydestä. Ihan kevyin perustein yrittäjäksi ei voi ryhtyä, jos haluaa menestyvän yrityksen. Kirjan Liiketoimintaosaaminen: menestyvän yritystoiminnan mukaan suomessa on vuonna 2014 160 000 yksin yrittäjää. Se on 60% kaikista suomen yrittäjistä. Yhden henkilön eli yrittäjän itsensä työllistävä yritys on yritystoiminnan alkuvaihe. Siitä yritys voi laajentua ja kasvaa. Toki on yrityksiä jotka ei halua kasvaa. Elämätapayrittäjiäkin löytyy joilla ei ole kasvunnälkää. Mutta on myös niitä yrityksiä jotka ei pysty kasvamaan. Ei ole osaamista.

Ilman hyvää liikeideaa pääsee tuskin alkua pidemmälle. Äärettömän tärkeitä työkaluja yrittäjälle ja yritykselle on SWOT-analyysi jossa tulee ilmi vahvuudet, heikkoudet, uhat ja mahdollisuudet sekä Business Modell Canvas-malli. BMC:n työkalun avulla pystyy kartoittamaan liiketoiminnan kannalta keskeiset toiminnot ja eri toimintojen vuorovaikuituksen. Jos jonakin päivänä itse yrittäjäksi ryhdyn on nämä työkalut ehdottomasti käytössäni.

Yrityksiä on perustettu ilman minkäänlaista ymmärrystä siitä mitä yrityksen perustaminen tai kasvattaminen. Kirja Liiketoimintaosaaminen: menestyvän yritystoiminnan perusta on erittäin kattava ja tuhti paketti siitä, mitä liiketoimintaosaaminen on ja mitä tulisi tehdä ja huomioda yritystä käynnistettäessä. Jo kirjan nimi kertoo sen, että jotain tulee osata ennen kuin yrityksen perustaa. Kirjaa ei kirjoitettu pelkästeen pienille yrityksille vaan kirjassa käsitellään myös suuren organisaation johtamista ja tulevaisuutta.

(Lähde: R.Viitala & E.Jylhä. Liiketoimintaosaaminen: Menestyvän yritystoiminnan perusta. Edita Publishing Oy 2014 , Helsinki

.ku

P.K.